Hélène Tham (1843-1925)

Hälsning ("Med toner igen")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ingen uppgift på autografen, men av skrivsättet att döma tillkommen relativt sent i HT:s produktion
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: "Orden af C.MY." (tonsättarens mor, Charlotte Murray)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sånger för en röst och piano. (Av Hélène Tham.) Stockholm 1894. Abr. Lundquist (2825)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: I Hélène Thams arkiv, partitur

Beskrivning av verket

B-dur, 6/8


Libretto/text

Med toner igen

jag nalkas min vän,

och tanken den ilar på tonernas våg,

Ej hindras dess färd,

öfver skog, öfver fjärd,

den ilar med fart,

att hinna dig snart.

På snabba vindars bölja

min tanke vill dig följa

den vill dig följa, dig följa, dit bort!

Med toner igen

jag nalkas min vän

med ilande fart

de hinner dig snart.

De glädja dig då, 

du skall dem förstå.