Hélène Tham (1843-1925)

Ur Davids 90de Psalm ("Lär oss betänka")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1867, enligt tonsättarens anteckning på autografen
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Bibeln
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: I Hélène Thams arkiv, partitur

Beskrivning av verket

D-dur, 6/8, Andante


Libretto/text

Lär oss betänka att vi dö måste

på det vi måge förståndige varda.

Herre! vänd Dig dock till oss igen

och var oss nådelig,

uppfyll oss bittida med Din nåd,

så vilja vi fröjdas och glade vara i våra lifs dagar.