• Tillkomstår: "d. 23 Dec. 1865", enligt en anteckning på autografen
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Text ur Bibeln
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Hélène Thams arkiv CALM332

Beskrivning av verket

Ess-dur, 4/4, 28 takter


Libretto/text

Detta är min Faders vilje

som mig sändt hafver

att jag intet borttappa skall af det Han mig gifvit har,

utan att jag skall uppväcka det på den yttersta dagen.