Gunnar Thyrestam (1900-1984)

Sonatin för viola och orgel

Skriv ut

1. Molto moderato e energico - un poco moto - con spirito - Cantabile - Tempo primo - L'istesso tempo - Coda: vivo
2. Adagio e molto espr. - Più moto - Tempo primo - Coda: lento espr.
3. Finale: Allegro molto e risoluto

  • Tillkomstår: "Komp. 1971, omarbetad 1976."
  • Verktyp: Viola och orgel
  • Speltid: 11 min
  • Detaljerad speltid: 11 minuter, enligt kommentar i partituret

Exempel på tryckta utgåvor

STIM

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Molto moderato e energico [inga förtecken], 4/4 (C), 14 takter, un poco moto, 3 takter, con spirito, 35 takter, Cantabile, 23 takter, Tempo primo, 4 takter, L'istesso tempo, 20 takter, Coda: vivo, 7 takter, totalt 106 takter
2. Adagio e molto espr. [inga förtecken] 4/4 (C), 12 takter, Più moto, 12 takter, Tempo primo, 8 takter, Coda: lento espr. 5/4, 1 takt, 4/4 (C), 1 takt, 5/4, 1 takt, 4/4 (C), 3 takter, totalt 38 takter
3. Finale: Allegro molto e risoluto [inga förtecken] 4/4 (C), 6 takter, 3/4, 1 takt, 4/4 (C), 43 takter, 3/4, 1 takt, 4/4, 14 takter, totalt 65 takter