Otto Tullberg (1802-1853)

Skriv ut

Otto Fredrik Tullberg föddes i Nöbbele församling (Växjö) den 26 september 1802. Avled i Uppsala domkyrkoförsamling den 12 april 1853. Tonsättare och orientalist. Inledde studier i Uppsala 1832, docent i österländska språk 1832, professor i detta ämne 1843. Deltog i grundadet av Allmänna Sången 1830.

Under uppbyggnad

Skrifter av tonsättaren

Strödda anmärkningar rörande Indien och sanskritlitteraturen. Uppsala 1839
Hebreisk läsebok med anmärkningar och ordregister. Uppsala 1845: Leffler och Sebell
På biblioteket - där har jag min största förnöjelse: en svensk orientalists brev till sin hustru från lärdomscentra i Europa under 1800-talets förra hälft : ett urval med inledning och kommentarer. Stockholm 1972: Almqvist & Wiksell

Bibliografi

Grönberg, Lennart: Otto Fredrik Tullberg. Uppsala (1950)
Jagesten, Thore: Fyra bröder, i I Värend och Sunnerbo (1998). 2007(48):3, s. 11-13
Rundgren, Claes Herman: Minnes-ord då konungens trotjenare professoren i österländska litteraturen vid Upsala kongl. academi mag. Otto Fredrik Tullberg jordfästades i Upsala domkyrka den 19 april 1853. Uppsala (1853)

Källor

Uppsala universitetsbibliotek

Verköversikt

Under uppbyggnad