• Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 2 min
  • Detaljerad speltid: 2' enligt blyertsanteckning på försättsbladet i SMTB:s exemplar

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Musik för Piano af Svenska Tonsättare", Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Hofmusikhandel, Abr. L. 3155, s. 64-67. Musik- och teaterbibliotekets exemplar har ett särskilt präntat försättsblad: "Till Hans Majestät Konung OSCAR II i djupaste underdånighet från förläggaren"

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Canon: Leggiero e grazioso G-dur 3/4, 24 takter, C-dur, 43 takter, G-dur, 35 takter, totalt 102 takter