Karl Valentin (1853−1918)

Namnsdagsblåsning

Skriv ut
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Till Fröken Maja von Heijne
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", II, s. 147-148. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Namnsdagsblåsning: Poco allegro Dess-dur 4/4 (C), 2 takter, 3/4, 8 takter, 2/4, 1 takt, 4/4 (C), 2 takter, Poco lento Ass-dur 3/4, 13 takter, Dess-dur 4/4 (C), 2 takter, 3/4, 8 takter, 2/4, 1 takt, 4/4 (C), 3 takter, totalt 39 takter