Karl Valentin (1853−1918)

En gammal historia
Une vieille histoire

Opus 10:3

Skriv ut
  • Tillkomstår: "30 September 1883."
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 405 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm

Beskrivning av verket

Lento ess-moll 4/4 (C), 10 takter, poco più mosso, 4 takter, Tempo I, 10 takter, totalt 24 takter