Axel Raoul Wachtmeister (1865−1947)

Skriv ut

Tonsättaren, globetrottern och greven Carl Axel Raoul Georg Henrik Wachtmeister föddes i London 2 april 1865 och dog i Malmö 12 december 1947 efter att ha levat ett äventyrligt liv och under vidlyftiga resor besökt ett flertal länder. Hans musikaliska utbildning var splittrad men gedigen, med studier i Stockholm, Köpenhamn, Dresden, Leipzig och Paris. Han komponerade en imponerande mängd musik i alla genrer och blev tidvis relativt ofta spelad, mestadels utomlands.

Liv

Bakgrund och unga år

Axel Raoul Wachtmeister föddes in i en kosmopolitisk familj och umgicks från barnsben i aristokratiska kretsar. Jenny Lind bar fram honom under dopakten i svenska kyrkan i Whitechapel i London. I sina minnen nämner han, inte utan humor, att det var enda gången de träffades − men att det den gången var han själv som stod för vokalinsatsen. Han var enda barnet till diplomaten, greve Carl Wachtmeister (1823−1871). Axel föddes när fadern var svensk minister i London, men bodde från tre års ålder i Stockholm, då fadern utsetts till utrikesminister.

Axel Raoul Wachtmeister var bara sex år gammal när fadern dog och hans mor, Constance de Bourbel (1838−1910) ensam fick ta över ansvaret. Hon var starkt engagerad i att sprida den teosofiska läran i nära samarbete med Madame Blavatsky, och sonen fick redan som ettåring följa med på hennes resor, men också bo hos släktingar och bekanta. Lusten att resa ärvdes av sonen när han efter studierna, ekonomiskt oberoende, reste runt hela klotet under strapatsrika resor. Han klättrade upp på Cheopspyramiden, besökte Kashmir och Ceylon, umgicks med författare som Robert Louis Stevenson på Samoa och Rudyard Kipling på en ångbåt i norra Indien. Han sökte i Verner von Heidenstams sällskap karolinernas spår i Rumänien och Sydryssland. Han var i Grekland under de första moderna olympiska spelen 1896, och redigerade i San Francisco en teosofisk tidskrift 1898. Om detta och mycket annat berättar han i memoarerna Reseminnen (1943), i stort sett identisk med den på engelska skrivna Memories (1936).

Musikstudier i Sverige och på kontinenten

Axel Raoul Wachtmeister började komponera mycket tidigt och fick sitt pianostycke Det är qväll (dedicerat till moderns goda vän, prinsessan Eugénie) tryckt på sin nioårsdag. Vid denna tid studerade han bland annat harmonilära för hovkapellmästaren Conrad Nordqvist. Han fortsatte under tonåren med pianostudier, även sedan han flyttat in hos goda vänner i Lund, där han under två års tid ledde det lilla studentkapellet och tog studenten 1884. Efter studentexamen ägnade han sig åt studier i harmonilära för Orla Rosenhoff (även känd som Carl Nielsens lärare) och piano för Franz Neruda i Köpenhamn.

Musikstudierna fortsattes därefter i Dresden, där Wachtmeister under två vintrar studerade kontrapunkt och orgelspel, varpå han fortsatte till Leipzig där han under en vinter studerade för den legendariske Salomon Jadassohn, samtidigt som han flitigt besökte Gewandhauskonserter dirigerade av storheter som Carl Reinecke och Arthur Nikisch. Han hörde också Clara Schumann spela sin makes pianokonsert.

När Wachtmeister efter sina vandringsår kände behov av fördjupade studier sökte han upp Vincent d’Indy och dennes Schola Cantorum i Paris. Mestadels blev det studier för dennes assistent Auguste Sérieyx, som undervisade i instrumentation och formlära. Han gav också konserter tillsammans med bland andra Ignacy Paderewski och Jan Kubelík.

Internationella framgångar

Under de första decennierna av 1900-talet arrangerade Axel Raoul Wachtmeister en rad konserter där han presenterade egen musik. 1906 höll han således en konsert i amfiteatern i Berkeley med 3.000 åhörare, 1912 spelade André Tourret och Alfredo Casella hans violinsonat i Société National de Musique i Paris och året därpå hördes åter violinsonaten i Aeolian Hall i London, då också ett urval av hans sånger framfördes.

Under första världskriget uppehöll sig Axel Raoul Wachtmeister i Los Angeles där han komponerade ett flertal sånger som ”Fountain Song”, ”Taj Mahal” (som han för övrigt besökt under sina resor), ”Awaken my beloved” och baletten Vinrankan. Han fick där kontakt med  förlaget John Church Co. (senare övertaget av Theodore Presser Co.) som publicerade en rad av hans verk. Han gav själv konserter i Cincinnati, Chicago, New York och Philadelphia.

Ska man nämna några av alla de konserter där Wachtmeisters musik spelades under 1920-talet kan det bli den där Ole Windingstad uruppförde hans första symfoni i Kristiania 1923 och den i Queen's Hall i London då Månhymnen framfördes av en trehundrahövdad kör och Sir Henry Woods orkester 1924. Han var under en del av 1920-talet bosatt i en ateljé på Montparnasse och skrev många verk med franska titlar: Le Rêve och pianostyckena La danse de l’âme och Génie de la forêt. Hans pianokonsert och hans andra symfoni uruppfördes i Livorno 1926. Han gav konserter i konservatoriernas stora salar i Florens och Milano. Wiensymfonikerna framförde hans första symfoni 1928, och året därpå Klockans kväde. Wiener Männergesangverein framförde 1929 Kalte Graal.

Senare år

Från 1929 var Axel Raoul Wachtmeister under vintrarna bosatt i S:t Sylvestre norr om Nice, men tillbringade somrarna i Tyringe. I Nice framfördes åtskilliga av hans verk, bland annat Sappho för kör och orkester, och första symfonin. 1935 spelades hans tredje symfoni, kallad Méditerranée i Salle Gaveau, Paris. Men kanske utgörs 1930-talets största satsning av Prins Siddartha, ett opera-oratorium som skildrar Buddhas liv, uruppfört i Londons The New Scala Theatre 1937 och senare framfört i Salle d’Iéna, Paris.

Axel Raoul Wachtmeister var aktiv in i det sista både som pianist och tonsättare. Under ålderdomen bodde han länge på olika pensionat i Stockholm, men de sista åren i Tyringe (Hässleholm), där han också avled.

Efter hans död erhöll Kungl. Musikaliska akademien en donation på 150.000 kr.

Verk

Axel Raoul Wachtmeisters synnerligen rika skapande är som synes i hög grad en internationell angelägenhet. Han tillbringade 50 av sina 81 år utomlands, och hans musik har mycket sällan spelats i Sverige. Stockholmsfilharmonikerna och Göteborgssymfonikerna har aldrig spelat något av honom. Det har däremot Helsingborgs symfoniorkester och Kungl. Musikhögskolans orkester. Folke Wedar och Birgit Nilsson sjöng några av hans sånger som elever.

Endast sporadiskt har hans musik framförts i Sverige. Fantasin Professorn kommer − skriven efter tillfrisknandet från en svår operation − uruppfördes i Paris, men framfördes också under ledning av Gerhard Lundqvist i Lund. Den persiska legenden Qurrat-ul-Ayn (”Ögonfägnad”) framfördes i New York 1939, men också av Radioorkestern i Stockholm under ledning av Tor Mann i oktober 1942. Detta torde ha varit den största satsningen på hans musik i Sverige, och recensionerna var positiva. Kurt Atterberg skrev i Stockholmstidningen att verket vittnade om gott hantverk, att musiken är rättfram, enkel, klar och genomskinlig utan spekulationer eller problematiska detaljer. Här finns en sympatisk anspråkslöshet och ett ansat tonspråk. I tidningen Socialdemokraten menar Patrik Vretblad att Wachtmeister ”hittills hållit sig blygsamt ur våra program”, men att ”man möter i denna tondikt en nobelt tänkande och musikaliskt kännande kompositör, som kläder sina idéer i en tonskrud, som är övervägande romantisk men med de moment av dramatik, som sagans innehåll motiverar. Och dessa toner vet han också att förläna en orkestral klang, som än är beslöjad, än utvecklar verksam kolorit. Tondikten i sin helhet bjöd till aktningsfullt avlyssnande och stämde till sympatitagande.”

Axel Raoul Wachtmeisters musik har ofta tryckts av olika europeiska och amerikanska förlag. Vissa kritiker har funnit hans musik gediget övertygande, andra har betraktat honom som en duktig amatör som tagit avstamp i Wilhelm Stenhammars, Wilhelm Peterson-Bergers eller Emil Sjögrens nordiskt klingande tonkonst. I flera verk kan man hitta drag av salongsmusik med ”avgjord tjusning”. Mottagandet av utländska framföranden av större verk tyder på en avsevärd förmåga att tilltala åhörarna.

Stig Jacobsson © 2016

Skrifter av tonsättaren

Reseminnen, Stockholm 1943

Bibliografi

Lundholm, Lennart: Axel R. Wachtmeister: är hans musik olämplig för svenska öron? Landskrona, 1997.

Källor

Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

Musikdramatik (En framtidsdröm, Prins Siddartha), balett (Vinrankan), orkesterverk (4 symfonier, symfoniska dikter, 2 solokonserter m.m), vokalverk med orkester, kammarmusik (5 stråkkvartetter, pianokvintett, pianokvartett, 2 stråktrior, 3 violinsonater, cellosonat m.m.), pianomusik (2 sonater, Tankebilder m.m.), sånger (ca 200), körverk, melodramer (Das Märchen von der Wolke, La famine, Färgernas sång m.m.).

Samlade verk

Wachtmeisters manuskript är aldrig daterade och ytterst få av vokalverken har en angiven textförfattare. Kanske är detta tecken på att orden skrivits av honom själv. Han anpassade också sina verk för olika ensembletyper och flera språkliga versioner.

Operor/sångspel
En framtidsdröm/A dream of the future. Sångspel i tre akter.
Prins Siddartha/Prince Siddharta/Prinz Siddartha/Le prince Siddharta, opera-oratorium i 2 akter och 20 scener, röster och piano, 1936. F.f.g. i London 1937.

Balett
Vinrankan, ca 1915.

Symfonier
Symfoni nr 1 d-moll. F.f.g i Kristiania 1923.
Symfoni nr 2 e-moll. F.f.g. i Nice 1933.
Symfoni nr 3 a-moll ”Symphonie Méditerranée”. Kör i sats IV. F.f.g. i Paris, Salle Gaveau, 1935.
Symfoni nr 4 b-moll.

Konsertanta verk
Elegi för violin och orkester.
Konsert för piano och orkester c-moll. [Även arrangerad för två pianon.] F.f.g. i Paris 1926.
Konsert för violin och orkester A-dur.
Meditation för violin och piano eller orkester.
Romans för violin och orkester [orkestrerad av Tor Mann].
Sous les palmiers, för violoncell och orkester.

Övriga orkesterverk
Ghosts/Fantômes/Gespenster.
Klockans kväde/Le récit de l’horloge/The story of the clock. Poême symphonique après un poême de la comtesse M. Prozor. F.f.g. i Paris ca 1925.
La danse de l’âme.
La famine.
La ronde des animaux. 1. Le colibri/Kolibrin, 2. L'éléphant/Elefanten, 3. L'écureuil/Ekorren, 4. Les gazelles/Gazellerna, 5. Minet persan/Den persiska katten.
Le rêve/Der Traum. Suite romantique pour orchestre/Romantische Folge.
Professorn kommer, fantasi. F.f.g. i Paris 1930-talet.
Qurrat-ul-Ayn (Ögonfröjd), persisk fantasi. F.f.g. i New York 1939.
The song of the colours/Chant des couleurs (Taj Mahomed).
The vine/L’âme de la vigne.

Vokalverk med orkester
Awake my Beloved (B. Irwin). John Church Co, u.å.
Blank som en klippas koppar och stål ligger havet, för sång och orkester.
Damophyla (Beatrice Irwin), för röst, stråkar och harpa. London: Novello & Co, 1914.
Das Sonnenlied/Cantique du soleil (”Allerhöchster, allmächtiger guter Gott/Très haut, tout puissant”, Francesco d’Assisi).
Der Postillon (”Lieblich war die Maiennacht”, N. Lenau), för manskör och orkester.
Die Puppe Wunderhold/The doll beautiful (”Ich habe einst viele Thränen/So many tears”, A. Cosmar), för röst och orkester.
Esaias Tegnér (”Var det en slump”, prolog av A. Österling), för en röst, recitation/sång och orkester. [Se även Sånger.]
Eveille-toi, ma bien aimée, för röst och orkester.
Evolution (”Om natten öppnar jag”), för baryton, damkör och orkester.
Fountain song/Le chant de la source/Källans sång/Lied der Quelle (”Je suis l’ésprit de la source/Ich bin der Geist von der Quelle”, J.G. Neihardt), för solosopran, damkör, SSA och orkester. John Church Co, u.å.
Four duos, för sopran, alt och orkester. 1. April (”Sunbeams! Sunbeams!”), 2. Life and death (”Dear heart!”), 3. Noontide (”A softest sky”), 4. Knowledge (”I am the wind”).
Hymne à la vie/Hymn of Life (”Le temps s’écoule”, Anne Armandy, övers. Walter Baxendale), för soli (SSAA), damkör och orkester. Paris: Pierre Schneider, u.å.
I Mora (”Han trädde upp/He stood alone/Er ging voran”, E.A. Karlfeldt), för röst och orkester [versioner i e-moll och d-moll].
I nattens timme (”Är det i natt som jag skall dö?”, A. Setterwall-Ångström), för barytonsolo, 3-st. kör och orkester.
Kiss (”Softer than surf”, Beatrice Irwin), B-dur. London: Novello & Co, u.å.
L’angelus (”L’angelus annonce le soir/Aftonen är inne”, A.H.H. von Fallersleben, övers. A.C. Tamm), för SSA och orkester D-dur.
La mélopée du méhariste (”Leïla fille d'Allah”, Paul Castéla), för baryton, flöjt och stråkar.
Le chant du printemps (”Printemps est ce toi”), för kör, SSA och orkester.
Le glas (”Las! mon coeur las”), för röst och orkester.
Les Ondines (”Nous jouons sans fin”, J. Heugel), för SSA och orkester. Paris: Heugel, u.å.
Prière de Merlin (”Seigneur d'amour et de pitié”, J. Heugel). Paris: Heugel.
Résurrection (”Renais, Adonis immortel”, J. Heugel) för röst och orkester [E-dur eller D-dur]. Paris: Heugel.
Sappho (”At thy white feet/A tes pieds blancs/De böja knä”), för blandad kör och orkester. F.f.g. i New York, Carnegie Hall, 1917.
Sång till Stockholm (”Stad, den stoltaste bland städer, F. Personne), för röst och orkester.
Tell me O Muse thy Charm (A.E. Cheney). John Church Co, u.å.
The frozen Grail/Der kalte Graal/Le Graal glacé (”Singt nicht das Epos/Why sing the legends/Pourquoi chanter”, E. Barker), för manskör och orkester eller piano 4-h, ca 1929. John Church Co, u.å.
The Invisible Bride (Edwin Markham). John Church Co, u.å.
The lilac hour/L’heure mauve/Den violetta timmen (”The trees where wind/Le vents’endort dans les arbres”, B. Irwin), för låg röst och orkester. John Church Co, u.å..
The moon-hymn/Hymne à Selene/Mond-Hymne (”Selene! Rabitna! Astarte!”, B. Irwin, övers. t. tyska: P. Reuterswärd), för barytonsolo, blandad kör och orkester, före 1924. John Church Co, u.å. [Se även Sånger.]
The Valley/Le vallon/I dalen (”Je sais un vallon/I know a valley”), för röst, violin, cello och piano G-dur, eller röst, stråkar, flöjt och harpa.
The Wanderer (B. Irwin). John Church Co, u.å.
The witch cypress/Le cyprès sorcier/Troll-cypressen (”I know a place”, G. Jones), för låg röst och orkester. London: Novello & Co, u.å.

Kammarmusik
Allegro moderato, C-dur, för violin och piano.
Barcarolle (Auf dem Wasser), pour violon et piano. Ries und Erler Berlin, u.å.
Douleur, arr. pour violoncelle et orgue.
Elegi, för violin och piano.
Elégie, pour trautonium ou violoncelle avec piano.
Fantasietta, för violin och piano. John Church Co, u.å.
Gavott, för violin och piano. Stockholm: Th. Dahlström.
Ghosts/Fantômes, för orgel och piano. [Se även Övriga orkesterverk och Pianomusik.]
Kvartett för piano och stråkar d-moll.
Stråkkvartett [nr 1] för stråkar g-moll.
Stråkkvartett nr 2 g-moll. Petit quatuor à cordes nr 2.
Stråkkvartett nr 3 g-moll.
Stråkkvartett nr 4 a-moll.
Stråkkvartett nr 5 g-moll.
Kvintett för piano och stråkar c-moll.
Meditation för violin och piano. Stockholm: Elkan & Schildknecht, 1945.
Redowa, polsk dans för cello och piano. John Church Co, u.å.
Rêve d'Italie, för stråkkvartett och kontrabas.
Romance för violin och piano.
Solgårdspolska, för violin och piano. Stockholm: Schildknecht, även Abr. Lundquist, 1913.
Sonat nr 1 för violin och piano, ca 1910. F.f.g. i Paris, Schola Cantorum 1912. Paris: Novello & Co.
Sonat nr 2 för violin och piano, 1937. Berlin: Schneider.
Sonate nr 3 c-moll för violin och piano, 1939.
Sonata in Three Movements, för cello och piano. John Church Co, u.å.
Sonatine, for trautonium.
Sonatine, för två harpor, D-dur.
Sous les palmiers, för cello och piano. Paris: Heugel, u.å.
Swedish country-dance. Boston music, 1918.
Svit för harpa. Paris: Heugel. 1. Gavotte, 2. Aria, 3. Rondeau.
Trio för harpa, violin och piano. Paris: Heugel, u.å.
Trio nr 1 för piano, violin och cello. F.f.g. i Paris, Salle Pleyel, 1923. København: Scandinavisk Musik Forlag.
Trio nr 2, för piano, violin och cello, c-moll.

Piano
Bröllopps-marsch [sic].
La capricieuse, mazurka (to Helen Desmond). John Church Co, 1920.
Det är qväll, 1874. Stockholm: Meisel.
Deux pièces, för piano, 1933. Paris: Heugel. 1. La danse de l’âme, 2. Rêve d’Italie
Fem karaktärsstycken. Stockholm: Elkan & Schildknecht, 1947.
Festmarsch. [Arr. för fyra händer.]
Gavotte − Air − Rondeau.
Génie de la fôret.
Ghosts. John Church Co, u.å.
Impressions of American cities.
La ronde des animaux, 1936. J. Jobert Paris. 1. Le colibri, 2. L’Éléphant, 3. L’Écureuil, 4. Les Gazelles, 5. Minet Persan.
Mops-polka.
Morceau de phantaisie.
Prelude – Aria – Rondeau. Heugel Paris.
Preludium och fuga, för två pianon. John Church Co. [För ett piano. London: Novello & Co, u.å.]
Rondeau och Aria, Cess-dur.
Sarabande, g-moll.
Solgårds-polska. Stockholm: Elkan & Schildknecht, u.å.
Sonat b-moll (”Till Carola Wachtmeister”), publ. 1941.
Sonat nr 2 g-moll.
Suite − tre pianostycken − Trois morceaux, för piano vänster hand (”Till Oscar Nissen”), København: Wilhelm Hansen, 1929. 1. Glädje/Joy, 2. Sorg/Sorrow, 3. Återuppvaknande/Resurrection.
Suite romantique. Paris: Heugel.
Tankebilder/Pensées par images (”Till Ingrid Kjellström”), 1942. 1. Första stegen/Les premiers pas, 2. Eftertanke/Reflexion/Méditation, 3. Vid porlande källan/A la source riante/Murmures d’une source, 4. Vidare framåt/Encore en avant/En avant toujours, 5. Fåglarna sjunga/Les oiseaux chantent, 6. Dans i hagen/Danse sur la pélouse, 7. Irrbloss/Feux follets, 8. Tvivel/Doute, 9. I rytmens tecken/Mésures rytmées [sic]. Sous le signe du rythme, 10. Idyll/Idylle, 11. Hjältemod/Héroïsme, 12. Vid målet/Au but désiré.
Tonbilder (”Till professor Willy Klasen”), publ. 1942. 1. Staden, 2. Vid tropisk strand, 3. Mellan pelarna, 4. Karnevalen, 5. Vågorna, 6. Idyll, 7. Isberget. [Orkestrerade av Tor Mann.]
Älvornas dans.

Orgel

In memoriam für Orgel mit Pedal. (”Till Gustaf II Adolfs 300-års minne 1632-1932”). København: Wilhelm Hansen, 1932.
Joie arr. pour orgue.

Sånger
För röst och piano om inget annat anges.
A Délie (”Toi, sois chaste”, J. Heugel efter Tibullus). 1. E-dur, 2. Fiss-dur.
A lament (”Swifter far than summer’s flight”, P.B. Shelley).
A Notre Dame des Oiseaux (”Nous irons porter”, P. Castéla), för sopran, tenor och piano.
A sea-symphony (I hear a wideworld symphony”, L.-A. Zerbe). London: Stockwell, u.å.
A whisper of spring (”There’s the downiest nest”).
Ach, wüsstest Du wie schön Du bist/Ah, could’st thou know how fair thou art (R. Hamerling, engelsk övers. E. Heartt Dreyfus). London: Novello & Co, 1910.
Antoine et Cléopâtre (”Tous deux ils regardaient”, J.-M. de Hérédia).
At Coral Gables (”I ripple the fronds”, G. Merrick). London: Stockwell, u.å.
Blodets röst (”Och blodet sjöng”).
Blow, blow thou winter wind (W. Shakespeare). [Två versioner: h-moll och fiss-moll.] 
Cantique du soleil (Francesco d’Assisi) mélodie pour voix graves avec accompagnement de piano.
Çavitri (”Pour sauver son époux”, P. Verlaine).
Chanson d’automne (”Les sanglots longs”, P. Verlaine).
Chant du printemps (”Printemps est-ce toi”).
Crépuscule au cimetière (”Le quadrige du soir”, C.-M. Robert). [Versioner i b-moll och a-moll.]
Dann will ich singen (”Was pochet an mein Fenster”, M. Hartmann). Berlin: Ries und Erler.
Darzee’s chant (“Singer and tailor am I”, R. Kipling).
Das Veilchenfest (“Schneeweisse Wölklein”, K. Ginzkey), för recitation och piano.
Der schwere Abend (“Die dunklen Wolken”, N. Lenau). Berlin: Ries und Erler.
Det är vår (“Nu är det vår”).
Die Nächte stürmen (J. Grosse).
Dionysos i Borgeby (“När mänskan vaknade”, E. Norlind), sång för alt eller baryton vid piano.
Dis-moi, o muse, ton charme!
Dream song. Drömsång (“I danced with you/Vi dansade samman”, C. W. Stork). John Church Co, u.å.
Du anar ofärd (“Helt oberörd”).
Eblouissemement (“Tout le soleil”, J.A. Longpré). Paris: Heugel.
Eld! Eld! (Prins Wilhelm). Stockholm: Svala & Söderlund, 1932.
Elden inom oss (“Dansa, dansa en virvlande dans”, E. Langenskiöld-Hoffmann).
Erster Schnee (M. Hartmann). Berlin: Ries und Erler, u.å.
Esaias Tegnér (“Var det en slump”, prolog av A. Österling), för recitation/sång, och piano.
Ett drömackord/Dream Chord (“Djupt i de djupa seklerna stupa”, G. Fröding). Stockholm: Dahlström, 1913.
Eveille-toi, ma bien aimée.
Fem sånger, för mezzo-soprano eller baryton vid piano (A. Fredenholm). Stockholm: Svala & Söderlund, 1944. 1. Gryning (“Nu flödar gryningsglöden”), 2. Blodets röst (“Och blodet sjöng”), 3. Du anar ofärd (“Helt oberörd du dina ögon sluter”), 4. Det är vår (“Nu är det vår”), 5. Om du kunde …
Fem sånger, för sopran eller tenor med piano [nr 5 även harpa] (A. Setterwall-Ångström). Carelius, 1943. 1. Jag går med tiggarskålen, 2. Det skymmer sakta, 3. Bland virvlarna, 4. Bär mig i din tanke, 5. Ditt hjärtas sång. [Nr 3 orkestrerad av Tor Mann.]
Floderna (“Genom natten floderna rinner”, A. Österling). Stockholm: Th. Dahlström.
Four duos, för sopran, alt och piano. 1. April (“Sunbeams! Sunbeams!”), 2. Life and death (“Dear heart!”), 3. Noontide (“A softest sky”), 4. Knowledge (“I am the wind”)
Frêle comme un roseau, (A. Armandy). Paris: Heugel.
Fyra sånger, för sopran eller tenor med piano (A. Setterwall-Ångström), 1948. 1. Nu faller höstens regn, 2. Pilgrimssång (“Jag vandrar med ut i den stora pilgrimshop”), 3. Nu är det tyst omkring mig, 4. Vandring (“Än mina fötter utav vägens stenar blöda”),
Gryning (“Nu flödar gryningsglöden”).
Herbststimmung/Nachsommer (“Die Luft so mild”, O.W.).
Hjärtats hem (“Var är ditt hem, jag frågade mitt hjärta”, Carl XV), för sopran eller tenor och piano. Stockholm: Svala och Söderlund, 1941.
Hvi flyr du bort (A.R. Wachtmeister). Stockholm: Dahlström.
Häxridt (“Två häxor flyga fram”, E.A. Karlfeldt). Stockholm: Dahlström.
I Mora (“Han trädde upp”, E.A. Karlfeldt), sång för baryton och orkester. Stockholm: Dahlström.
I natten/In the Night (“Tyst är lunden”, V. Rydberg, övers. till engelska Ch.W. Stork). Stockholm: Dahlström.
I nattens timme (“Är det i natt som jag skall dö?”, A. Setterwall-Ångström), för baryton och piano.
Il fait noir, (Anne Armandy). Paris: Heugel.
Indische Weisheit (“Der Ganges rauscht”, E. Geibel). Berlin: Ries und Erler.
Jag vill sjunga (“Mitt hjärta vill sjunga”).
Je ne sais pourquoi? (P. Verlaine). Paris: Heugel.
Julen bringar fröjd, 1898.
Kiss (“Softer than surf”, B. Irwin) B-dur. London: Novello & Co.
L’angélus pour chant et orgue.
L’angelus (“L’angelus annonce le soir”, A.H.H. von Fallersleben), för röst, violin, cello och piano, D-dur, för röst och piano. [Även för fl, 2 vl., vla, vc.]
L’illusion (“Etendue!”, J. Heugel). Paris: Heugel, u.å.
La dernière feuille (“Dans la forêt”, T. Gautier). Paris: Heugel.
La Vague du Soir (Paul Castéla). Paris: Heugel.
Le gigot perdu (“Donnez-moi les serviettes”, A.R. Wachmeister). Duo för sopran och mezzosopran och piano. Paris: Senart.
Le glas (“Las! mon coeur las”, J.A. Longpré). Paris: Heugel. [Se även Vokalmusik med orkester.]
Le récif de corail (“Le soleil sous la mer”, J.-M. de Heredia).
Le vent (“Oh vent qui sembles plein”, J. Heugel). Paris: Heugel, u.å.
Le vieux moulin (P. Castéla), för sopran, tenor och piano.
Les Ondines, för två sopraner, alt och piano (J. Heugel). Paris: Heugel, 1935.
Lied vom Winde (“Sausewind, Brausewind”, E. Mörike). Berlin: Ries und Erler, u.å.
Lied (“Kalt und schneidend weht”, Hermann Lingg), 1906.
Livets herre (“Jag sökte livets herre”).
Love in autumn (“Gold of the leaves/Guldet af löf”, Ch. Wharton Stork). John Church Co, u.å.
Långsamt går tiden (C. Edelberg).
Ma rose (“Elle était jolie”, P. Thémanlys).
Maiden of Dreams (övers. Georgina F. Jones från svenska). London: Novello & Co, u.å.
Mélodies, 1937. [Nr 1−8 saknas] 9. Il fait noir (1928), 10. Ébluissement (1927), 11. Crépuscule au cimetière (1927), 12. Antoine et Cléopatre (1928), 13. La dernière feuille (1928), [nr 14 saknas] 15. Le récif de corail (1937) 16. Rondel (1937).
Midnattsvaka (Prins Wilhelm), 1920. Stockholm: Dahlström, u.å.
Moon-snow in a Peking courtyard (“Snow must have fallen”, Ida Hoyt Chamberlain). Boston: White-Smith Co, u.å.
Morgon i Maj (“Den korta natten!/So kurz die Nacht”, O. Stjerne, övers. K Vechselmann). København: Wilhelm Hansen.
My dream castle (“I wander alone”, M. Worthington). Boston: White-Smith Co, u.å.
My heart is weary (A.R. Wachtmeister). London: Novello & Co, u.å.
Nightingale lane/Näktergals-stigen (“Down through the thicket/Djupt ifrån snåret”, William Sharpe, svensk text: Otto Witt), 1907. London: Novello & Co, u.å.
Nu faller höstens regn.
Nu hänga höstens harpor högt (S. Neander-Nilsson).
Nu är det tyst omkring mig.
När kommer dagen/The Day of Liberation (“Bethlehem slumrar/Naar kommer Dagen/Bethlehem slumrer”, A. Guldberg), för röst och orgel. John Church Co, u.å.
Pilgrimsgång (“Jag vandrar med”).
Prière de Merlin (“Seigneur d'amour et de pitié”, Jacques Heugel). Paris: Heugel.
Psyche (“Imperishable cloud”, B. Irwin), sång med ackompanjemang av piano eller harpa. London: Novello & Co, u.å.
Puppe Wunderhold (“Ich habe einst viele Thränen”, A. Cosmar).
På okänd stig (“Jag går på okänd stig”).
Résurrection (“Renais, Adonis immortel”, J. Heugel). Paris: Heugel.
Romance dans le parc (“Le mysterieux crépuscule”, P. Castéla), för sopran, tenor och piano.
Rondel (“Le temps a laissé”, Ch. d’Orléans), för röst och stråkkvartett.
Serenade (“Ah, County Guy/Ah, grefve Sven”, W. Scott).
Shiv and the grasshopper (“Shiv, who poured the harvest”, R. Kipling).
Sju sånger (Axel Fredenholm). 1. Störst (“Stor är den välvande jorden”), 2. Solsång (“Nattmörkret viker”), 3. Lotusblomman (“Ur sin rot”), 4. Längtan (“När jag de höga bergen ser”), 5. Vigda klockor (“Klangen av vigda klockor”), 6. Tonen (“Har du hört”), 7. En dag (“En dag skall gry”).
Sjusofvarevisa (“Idag är det sjusofvaredag”).
Skulle jag sova nu? (O. Stjerne, även på engelska). København: Wilhelm Hansen. [Orkestrerad av Tor Mann.]
Som en ton av en själ/Einer Seele Ton (“Jag ser ned/Ich seh tief”, O. Stjerne). København: Wilhelm Hansen. [Orkestrerad av Tor Mann.]
Song is so old (H. Hagedorn). John Church Co, 1918.
Sonnenlied/Le cantique du soleil (“Très haut, tout puissant”, Franciskus av Assisi).
Spring (“Awake! the warbling robin said”, F. Zeigen). London: Stockwell.
Sunshine and shadow (“With wistful eyes”, B.T. Bradley).
Sång till Stockholm. 1. Sång till Stockholm (“Stad, den stoltaste bland städer”), 2. Vid Ravaln (”Sida vid sida i sommarkväll”), 3. Östgötasång (“Östgötar, bördiga slätternas söner”).
Tankens duva (Verner von Heidenstam). Stockholm: Dahlström, u.å.
Tears (“When I consider life”, L. Woodworth Reese).
The Dove of Thought (övers. från svenskan G.F. Jones). London: Novello & Co, u.å.
The last furrow (“The spirit of earth”, E. Markham). John Church Co, u.å.
The valley/Le vallon/I dalen (“Je sais un vallon/I know a valley”, E. Markham), för röst och piano E-dur, eller röst, violin, cello och piano G-dur, eller röst, stråkar, flöjt och harpa.
The witch-cypress/L’arbre magique (“I know a place/C’est un lieu”, G.F. Jones). London: Novello & Co.
Three Recitations (övers. L. Hope från hindu). John Church Co, 1917. 1. Before Dawn (F. Ula), 2. The famine (anon.), 3. Song of the colours (Taj Mahomed). [Nr 2 & 3 även orkester.]
Three songs (G. Fröding, övers. Elsa Barker). 1. Consolation, 2. Titania, 3. Winter-night. London: Novello & Co, 1912.
Three songs. (Boston music). 1. Spring song, 2. Autumn mood, 3. Evening song.
Three Wild Swans (övers. G.F. Jones från svenska). London: Novello & Co.
Tio ”Sångoffer i öknen” (Axel Fredenholm), för mezzo-sopran eller baryton och piano. Även orkestrerade av Ivar Hellman. 1947. 1. Jag vill sjunga (“Mitt hjärta vill sjunga”), 2. Dagen och natten (“Dagen har tre mantlar”), 3. Väverskan (“Jag hänger upp garnet”), 4. Livets herre (“Jag sökte livets herre”), 5. På okänd stig (“Jag går på en okänd stig”), 6. Det första regnet (“Mörka moln stiga”), 7. Sångens hemlighet (“Hur kunde dagen gå fram”), 8. Stridssång (“Vår stam är stark”), 9. Mitt hus, 10. Tankar på taket (”Jag sitter ensam på taket”).
Titania (”A whisper of small”, G. Fröding, övers. Elsa Barker, F.A. Cazals). London: Novello & Co. Nice: Delrieu. [Även skiss till ackompanjemang av stråkkvartett.]
To sange (B. Bjørnson). København: Skandinavisk Musik Forlag. 1. Dagen er oppe, 2. Tak for dit raad.
To sange, för baryton och piano (G. Gunnarsson). Stockholm: Elkan & Schildknecht, 1942. 1. Island (”De guldne Længslers Land”), 2. Ulfurs Sang (“Adalbjørg i røde Sko”. [Nr 2 orkestrerad av Tor Mann.]
Tre sånger (F. Personne), för mezzo-soprano eller baryton och piano.
Trois duos, för sopran, tenor och piano. Paris: Jobert, 1934. 1. Le vieux moulin (P. Castéla), 2. Romance dans le parc (Le mystérieux crépuscule, P. Castéla), 3. A Notre Dame des Oiseaux (P. Castéla).
Tröst/Consolation (G. Fröding, övers. Elsa Barker). Stockholm: Dahlström, u.å. London: Novello & Co, u.å.
Två sånger vid piano (Dahlström). 1. Hvi flyr du bort?, 2. Tankens dufva.
Två sånger (E. Langenskiöld-Waerland). Stockholm: Elkan & Schildknecht, 1946.
Två sånger (M. Ekman). Stockholm: Svala och Söderlund, 1946. 1. Jag är (”I spel utav krafter”), 2. Fröet (”Din kamp blev hård”).
Un grand Sommeil Noir (P. Verlaine). Paris: Heugel.
Vandring (“Än mina fötter”). John Church Co.
Vinternatt/Nuit d’hiver/Winter Night (”Låt oss åka sakta/Nous glissons dans le vent”, G. Fröding). Stockholm: Dahlström, u.å. London: Novello & Co, u.å.
Voici l’Été (F.A. Cazala). Nice: Delrieu, u.å.
Wenn die Sonne weggegangen (C. Brentano).
When darkness covers the trembling sea.
Zehn Lieder. Leipzig: Klemm, 1902. / Tio sånger (övers. A.C. Tamm). Dahlström: Stockholm, u.å. 1. Die Nächte stürmen/I stormen, 2. Herbststimmung/Höststämning, 3. Wenn die Sonne weggegangen/Se när solen skön försvunnit, 4. Abendlied/Aftonen är inne, 5. Frühling, sind das deine Boten/Vårsång, 6. Von dunklem Schleier umsponnen/Af dunkla slöjor omspunnen, 7. Lied des Harfenmädchens/Harpspelerskans klagan, 8. Nacht/Natt, 9. Mut/Mod, 10. Im Walde/I skogen.

Kör
A Clymène (“Mystiques barcarolles”, P. Verlaine), för SAT.
A un aubépin (”Bel aubépin verdissant”, P. de Ronsard), för SSA, stråkkvartett.
Autumn Mood, för damkör. The Boston Music Co, u.å.
Chant de la source/Lied der Quelle, för solosopran, SSA.
Ett bondebragdens, vikingvandelns hem (Oscar Fredrik), för TTBB och piano. [Orkestrerad av Tor Mann.]
Evening Song, för damkör. The Boston Music Co, u.å.
Evolution (“At night I open my window/Om natten öppnar jag mitt fönster”), för baryton, damkör och piano.
Fountain song (John G. Neihardt), för solosopran, SSA, piano. John Church Co, 1917.
Hunting song of the Seeone Pack (“As the dawn”, R. Kipling), för manskör.
L’angelus (“Aftonen är inne”, A.H.H. von Fallersleben, övers. A.C. Tamm), för SSAA och piano.
Le Brenn vaincu (“Le soir a fait cesser”, J. Heugel), för SAT.
Lukannon (“I met my mates”, R. Kipling) för mansröster.
Morphée au soleil (“Regnéz, divin sommeil”), för SATB.
Namnsdagshymn till fröken Helena Munktell (“Det susar vildt”), för SATB.
Pendant la nuit (“O soleil du songeur”, J. Heugel) för SAT.
Portrait de François I (“De sa beauté”), för SATB.
Prayer (“O God we thank thee”), för damkör.
Prinsessen (“Prinsessen sad höjt”, Bjørnstjerne Bjørnson), för SSAA och piano.
Road-song of the Bandar-log (“Here we go”, R. Kipling).
Spring Song, för damkör. The Boston Music Co.
Swannanoa! (L Oliver), för SATB.
Taj Mahal (“Tyst suckar vinden”, A.E. Cheney), för solobaryton, SSA och piano. John Church Co, 1918.
The Moon Hymn/Mond-Hymne (B. Irwin ö. Patrik Reuterswärd), för SATB. John Church Co, u.å.
Till Linköpingspojkarna i Stockholm (“Kamrat som vaktar troget genom åren/My friend thou faithful guard through many ages”, E. Aurelius), för blandad kör, 1930.
Titania (“La voix d'un petit violon”, G. Fröding, övers. F.A. Cazals), för SATB och piano.
Trios a capella [sic], för SAT. 1. A Clymène (“Mystiques barcarolles”, P. Verlaine), 2.
Le Brenn vaincu (”Le soir a fait cesser”, J. Heugel), 3. Pendant la nuit (“O soleil du songeur”, J. Heugel).
Trois quatuors à capella [sic]. 1. Morphée au Soleil, 2. Portrait de François Premier, 3. Sur la mort de Ronsard.
Vårsång (“Hvilket lif, hvilket sus”, A.C. Tamm), för SSAA och piano.
Är det i natt som jag skall dö? (A. Setterwall-Ångström), för solobaryton, 3-st. kör och piano.

Melodramer/Recitation
Das Märchen von der Wolke (“Der Tag ging aus”, R.M. Rilke), för recitation och piano.
Ett öga/Le regard/An Eye (“Lefvande, lefvande rymd, o älskade, strålande öga/Ciel vivant”, S. Ek), för recitation och piano. Stockholm: Dahlström, u.å.
Fjällstorm/Mountain Storm (E.A. Karlfeldt, övers. Ch.W. Stork), 1920. Stockholm: Dahlström, u.å.
La famine, melodram, för recitation och orkester.
The song of the colours/Chant des couleurs/Färgernas sång (Taj Mahomed), för recitation och orkester.
Vindarnas och vågornas sång (“Långt ifrån människornas sorl”, A. Strindberg), för recitation och piano.
Vintervila/Winter Repose (E.A. Karlfeldt, övers. Ch.W. Stork), för recitation vid piano 1920. Stockholm: Dahlström.


Verk av Axel Raoul Wachtmeister

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 12