Thomas Christian Walter (1749-1788)

Skriv ut

Thomas Christian Walter, dansk ämbetsman och amatörtonsättare, döptes i København 12 februari 1749 och avled i Tranquebar (huvudort i dåtida dansk besittning i Indien) 18 november 1788. Son till Thomas Saur och Edele Margrete Walter växte han upp hos sin morfar, statsrådet Christian Walter och tog dennes efternamn. 1773-1774 direktör vid det Kgl. Teater. Därefter 3 år utlandsstipendiat, bl a vintern 1775-76 i Stockholm, där han komponerade operabaletten Adonis (premiär februari 1776). Utländsk LMA nr 2 1776. Efter uteblivna musikaliska framgångar blev han regeringssekreterare i Tranquebar.

Under uppbyggnad

Bibliografi

Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog (1943)
Krogh, Torben: biografi ingående i Dansk Biografisk Leksikon Femtende Bind. Gyldendal, København (1984) [sid 265]

Verköversikt

Försv., balett


Verk av Thomas Christian Walter

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade