• Tillkomstår: [På annan plats i dessa ark står: "1892.d.13.12.", men det är oklart om det gäller just detta stycke.]
  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Sara Wennerberg-Reuters saml.

Beskrivning av verket

Allegro B-dur 2/4, 26 takter, Andante, 7 takter, Allegro, 40 takter, totalt 73 takter