• Tillkomstår: [På annan plats i dessa ark står: "1892.d.13.12.", men det är oklart om det gäller just detta stycke.]
  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Sara Wennerberg-Reuters saml.

Beskrivning av verket

Andantino e-moll alla breve, 6 takter, Allegretto, 14 takter, F-dur, 10 takter, e-moll, 14 takter, Presto 2/4, 13 takter, totalt 57 takter