• Tillkomstår: ca 1890—1900?
  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Sara Wennerberg-Reuters saml.

Beskrivning av verket

Allegro B-dur 2/4, 25 takter, 3/4, 8 takter, 2/4, 11 takter, f-moll, 29 takter, totalt 73 takter [slutar i Ass-dur]