1. Andante sostenuto poco Adagio
2. Poco Allegretto quasi Andante

  • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
  • Speltid: 7 min

Instrumentering (besättning)

Sats 1: 2.2.2.2 / 4.1.0.0 / str
Sats 2: 2.2.2.2 / 4.2.3.1 / hp / str

Notmaterial/stämmor återfinns

Hyresmaterial från Svensk Musik

Beskrivning av verket

1. Andante sostenuto poco Adagio e-moll 4/4 33 takter (14/:16:/3)
2. Poco Allegretto quasi Andante h-moll 4/4 16 takter, Poco più mosso e appassionato 16 takter, Tempo I ma tranquillo 8 takter, Poco Adagio 4 takter, totalt 44 takter