Adolf Wiklund (1879−1950)

Tre rosor har jag plockat

Skriv ut
  • Tillkomstår: Senast 1916 (tryckår).
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Sven Nyblom
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: Omkring 3 min.

Exempel på tryckta utgåvor

Nordiska Musikförlaget 1916

Beskrivning av verket

Tranquillo E-dur 3/4, 25 takter, a-moll, 16 takter, totalt 41 takter


Libretto/text

Tre rosor har jag plockat, två röda och en hvit, dem lade jag i vaggan, när du som liten gosse till världen kom hit.

Tre rosor har jag plockat, ej hvita, bara röda, dem satte jag i hjälmen när du drog ut i kriget för fosterlandet att blöda.

Tre rosor har jag plockat, tre hvita, inga röda, dem har jag lagt på kullen, där djupt inunder mullen du hvilar med de döda.