• Tillkomstår: 1903-04
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Okänd
  • Speltid: 2 min

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, Stockholm, E.&S. 2145

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm

Beskrivning av verket

Andantino E-dur 6/8, 18 takter


Libretto/text

Min lille dräng, 
min fagre dräng...