Adolf Wiklund (1879−1950)

Tre stycken för stråkorkester och harpa

Skriv ut

1. I folkton: Tranquillo
2. Andante espressivo
3. Molto ritmico: Allegro

  • Tillkomstår: 1924
  • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
  • Uruppförande: 26 april 1924
  • Speltid: 15 min

Instrumentering (besättning)

stråkorkester och harpa
NB: harpan spelar endast i sats 2

Exempel på tryckta utgåvor

Edition Suecia, 1944

Beskrivning av verket

1. I folkton: Tranquillo a-moll 3/4 1 takt/:8 takter:/1 takt/:3/4 12 takter, Poco sostenuto 4/4 1 takt, 3/4 10 takter:/2 takter, totalt 35 takter.
2. Andante espressivo Ess-dur 6/8 23 takter, Un poco animato 6 takter, C-dur 4 takter, 3/8 1 takt, 3/4 3 takter, 6/8 18 takter, Tempo I Ess-dur 23 takter, totalt 88 takter.
3. Molto ritmico: Allegro E-dur 2/4 /:23 takter:/52 takter, C-dur 16 takter(ensamt avslutande repristecken :/)15 takter, 3/4 1 takt, poco sostenuto 3/4 2 takter, a tempo växlande taktarter (2/4, 3/4) 15 takter, (ensamt påbörjande repristecken /:) växlande taktarter (2/4, 3/4) 17 takter, E-dur 42 takter/:6 takter:/22 takter/:8 takter:/2 takter/:4 takter:/14 takter, totalt 239 takter.