Johan Wikmanson (1753-1800)

Quartett B dur
[Ur Tre Quartetter för Två violiner, Alt och Violoncelle. Tillägnade Joseph Haydn. Författade af Johan Wikmanson Musikälskare Op. 1]

opus 1 nr 3

Skriv ut

1. Allegretto
2. Romance
3. Menuetto - Trio - Menuetto da capo
4. Scherzando poco presto - Adagio

  • Tillkomstår: Gissningsvis någon gång mellan åren 1785-96 (Mörner)
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Dedikation: Joseph Haydn
  • Speltid: 16 min
  • Detaljerad speltid: 1. 5'56'', 2. 3'47'', 3. 2'28'', 4. 3'32'' (Sparf-Sandklef-Sjögren-Ericson)

Exempel på tryckta utgåvor

• Stockholm [1801]. Kongl. Priviligierade Not-Tryckeriet (stämmor).
• Breitkopf & Härtel, Leipsic [sic; Leipzig] (1801).
• Edition Suecia, ed. Kurt Atterberg, utg. 1965 (partitur till kvartetterna op. 1-3, med ett förord av Atterberg).
• Almqvist & Wiksell/Stockholm MCMLXX (Monumenta Musicae Sveciae: 6), 1969/70 Bonnie Hammar & Erling Lomnäs (partitur och stämmor).

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Litteraturhänvisning

C.-G. Stellan Mörner: "Johan Wikmanson und die Brüder Silverstolpe; Einige Stockholmer Persönlichkeiten im Musikleben des Gustavianischen Zeitalters", Sthlm 1952, s. 176-181; en jämförande analys av Wikmansons kvartetter ur ett stilistiskt-historiskt perspektiv, s. 182-192.

Beskrivning av verket

1. Allegretto B-dur 6/8 55 takter, Ess-dur 16 takter/:10 takter:/4 takter, B-dur 71 takter, totalt 156 takter.
2. Romance Ess-dur 4/4 (C) 77 takter.
3. Menuetto B-dur 3/4 /:8 takter://:10 takter:/, Trio /:7 takter://:13 takter:/1 takt, Menuetto da capo 18 takter, totalt 57 takter [inkl. da capo].
4. Scherzando poco presto B-dur 2/4 186 takter, Adagio 2 takter, totalt 188 takter.


Verkkommentar

Johan Wikmanssons dotters förord till första utgåvan [1801] av kvartetterna opus 1 (citerat efter Atterberg):

JOSEPH HAYDN
Tilegnas detta verk. Dess författare gömde det af blygsamhet undan Allmänheten, men hade länge föresatt sig, at deraf göra ett offer åt Dig, hvars bifall hade varit hans käraste belöning. Ömheten för min Faders minne ålägger mig at upfylla hans önskan, och jag njuter glad det hoppet, at derigenom äfven förlänga hans hågkomst.

Christina Maria Wikmanson


Mediafiler

Edition Levande musikarv