Johan Wikmanson (1753-1800)

Quatuor [A-dur] pour Deux Violons, Alto et Violoncelle

Skriv ut

1. Allegro non troppo - Recitativo - Adagio a battuta - Allegro - Recitativo
2. Rondo: Andante - Adagio - [Andante] - Con più di moto - [Andante]
3. Menuetto: Allegretto - Trio - Menuetto da capo
4. Poco presto - Allegro - Tempo I - Minore - Maestoso moderato - Andantino - Tempo I - Maggiore

  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Exempel på tryckta utgåvor

Edition Reimers, Stockholm 1981, ed. Bonnie Hammar (Monumenta Musicae Svecicae: 10, partitur).

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Allegro non troppo A-dur 4/4 (C) /:35 takter:/ 1takt, C-dur 11 takter, A-dur 42 takter, Recitativo a-moll 9 takter, Adagio a battuta 8 takter, Allegro 4 takter, Recitativo 5 takter, totalt 115 takter [attacca?].
2. Rondo: Andante A-dur 2/4 39 takter, Adagio 1 takt, [Andante] 16 takter, Con più di moto D-dur [/:?] 8 takter:/22 takter, [Andante] A-dur 20 takter, totalt 106 takter.
3. Menuetto: Allegretto D-dur 3/4 /:8 takter://:16 takter:/, Trio /:10 takter://:28 takter, Menuetto da capo, 24 takter, totalt 86 takter (inkl. da capo).
4. Poco presto A-dur 6/8 /:8 takter://:8 takter:/, Allegro 2/4 /:8 takter://:8 takter:/15 takter, Tempo I 6/8 24 takter, Minore a-moll 16 takter, Maestoso moderato C-dur 4/4 (C) 8 takter, Andantino 3/4 7 takter, Tempo I 6/8 20 takter, Maggiore A-dur 31 takter, totalt 153 takter.


Verkkommentar

Angående autografens vindlande väg till offentligheten (försvunnet sedan Wikmansons död och återupptäckt 1976), se Bonnie Hammars förord till partiturutgåvan.