Johan Wikmanson (1753-1800)

Solo af Vikmanßon [D-dur]

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1781?
  • Verktyp: Stråkduo
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

Violoncell och Violin

Exempel på tryckta utgåvor

Warner/Chappell Music Scandinavia 1998, artikelnummer 1800003, ed. Bernt Malmros.

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Manuskriptet är ej av Wikmansons hand.

Litteraturhänvisning

Bernt Malmros' förord till utgåvan 1998.

Beskrivning av verket

Solo af Vikmanßon
Allegro D-dur 4/4 (C) /:41 takter:/80 takter, totalt 121 takter.