Johan Wikmanson (1753-1800)

[Quartett B-dur/g-moll?; endast violastämman bevarad]

Skriv ut

1. Allegro
2. Andante
3. Tempo di minuetto vivace
4. Allegretto

  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: W4/Sv-R; Musik Rar

Litteraturhänvisning

C.-G. Stellan Mörner: "Johan Wikmanson und die Brüder Silverstolpe; Einige Stockholmer Persönlichkeiten im Musikleben des Gustavianischen Zeitalters", Sthlm 1952, s. 182; Mörner utgår ifrån att det är ett stycke i B-dur, möjligen en stråkkvartett; s. 190-91 refererar han f.ö. till utgivaren av Wikmansons stråkkvartetter, G.A. Silverstolpe, som år 1800 i sitt "Prospectus" för denna utgåva talar om Wikmansons 5 stråkkvartetter, således kunde detta vara det som återstår av den femte kvartetten.

Beskrivning av verket

1. Allegro B-dur/g-moll 4/4 (C) /:76 takter:/18 takter, E-dur/ciss-moll 6 takter, C-dur/a-moll 28 takter, B-dur/g-moll 32 takter, G-dur/e-moll 36 takter, B-dur/g-moll 31 takter, totalt 227 takter
2. Andante G-dur 4/4 (C) 16 takter, g-moll 10 takter, G-dur, 16 takter, totalt 42 takter
3. Tempo di minuetto vivace C-dur 3/4 16 takter/:23 takter:/17 takter, [dubbelstreck; repris] 53 takter, totalt 109 takter
4. Allegretto B-dur/g-moll 3/4 69 takter, C-dur/a-moll 38 takter, B-dur/g-moll 236 takter, totalt 343 takter


Verkkommentar

Stämman saknar titel, så K.M.A.:s klisterlapp på stämman: "Wikmanson, J, [Kvartett, Stråk-, B.] saknar åtminstone grund i stämman själv. Varifrån uppgiften om att det handlar om en stråkkvartett kommer, framgår ej. Likaså är tonartsangivelsen obevisad, minst sagt.

De tre sista tonerna i sats 2 är d, vilket tyder på att tonarten i satsen är G-dur. Därav min gissning att denna sats' mellandel går i g-moll. Sista tonen i sats 3 är g, vilket föranleder min gissning på C-dur som satsens tonart.

Både första satsen och sista satsen slutar på sätt som möjliggör såväl B-dur som g-moll som satsernas tonarter, men finalens första ton g och de ofta förekommande fissen under satsernas gång pekar möjligen på g-moll ändå?

Jag skulle för övrigt vilja se den konsertgivare som vill sätta upp detta verk, åtminstone innan de andra stämmorna återfunnits!

Klas Gagge