Johan Wikmanson (1753-1800)

Hvem är den största man? ("Lät Pastor Smiler")
 ur Svenska sånger 1790-1810 [av flera tonsättare] (ur Musikaliskt Tidsfördrif, Glada Qväden och Skaldestycken satte i musik)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Senast 1793
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Henric [Henrik] Kellgren (1751-1795) [efter Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliskt Tidsfördrif (1793)
Monumenta Musicae Svecicae: 20, Edition Reimers AB, ER 107030 (Ed.: Martin Tegen)

Beskrivning av verket

Un poco vivace A-dur 2/4


Verkkommentar

I samlingen ingår:
1. Joseph Martin Kraus (text: Anna Maria Lenngren): Visa ("Bröder se Bålen") [manstrio]
2. Johan Henrik Kellgren (text: tonsättaren): Den nya skapelsen ("Du, som af skönhet")
3. Anonym tonsättare (text: okänd): "Ljudet kan väl aldrig hinna"
4. Anonym tonsättare (text: Anna Maria Lenngren): "I stillhet gömd"
5. Anonym tonsättare (text: Anna Maria Lenngren): Wisa ("Till nöjet alla hjertan")
6. Anonym tonsättare (text: Jens Baggesen/Johan Henrik Kellgren): Jordens Lethe ("När til en blygd")
7. Joseph Martin Kraus (text: Friedrich Gottlieb Klopstock/okänd översättare): Rosenbandet ("I vårens skugga")
8. Carl Stenborg (text: Johan Elers): Ungdomen ("Förlåten! Gubbar")
9. Anonym tonsättare (text: Johan Elers): "En ärlig man dricker utan farhåga"
10. Anonym tonsättare (text: Johan Elers): Spelaren ("Det var en gång en Spelare")
11. Johan David Zander (text: Johan Elers): Petronella ("Så hastar tidens ström")
12. Johan David Zander (text: Johan Elers): Diana ("Så vördom tacksamhetens lag")
13. Anonym tonsättare (text: Johan Elers): Häldre hissa än stryka ("Gif ackt när flaggen")
14. Carl Stenborg (text: Johan Elers): En öm saknad af en god vän ("Om vänskap är et heligt band") [duett]
15. Johan Fredrik Palm (text: Jens Zetlitz/Gustaf Regnér): Det manliga beslutet ("Lät statskloke män")
16. Joseph Martin Kraus (text: Gustaf Filip Creutz): "Ödet skulle fritt"
17. Johan Wikmanson (text: Gotthold Ephraim Lessing/Johan Henrik Kellgren): Hvem är den största man? ("Lät Pastor Smiler")
18. Johan Fredrik Palm (text: Per Ulrik Enbom): Visa i en melankolisk stund ("Hvar skall min ängslan")
19. Olof Åhlström (text: Johann Christoph [von] Schiller/Karl Gustaf af Leopold): Sång till glädjen ("Sällhetsskapande förmåga")
20. Olof Åhlström (text: Jens Baggesen/Johan Henrik Kellgren): Fredrics vålnad ("Maria flög af sängen opp") [a]
21. Olof Åhlström (text: Jens Baggesen/Johan Henrik Kellgren): Fredrics vålnad ("Maria flög af sängen opp") [b]
22. Johann Christian Friedrich Hæffner (text: Anna Maria Lenngren): Anders och Köks-Cajsa ("Catrina i sin fållbänk låg")
23. Johan Fredrik Palm (text: Anna Maria Lenngren): Till Sophie. Vid dess inträde i Verlden ("Gläd dig i din ungdomsvår")
24. Olof Åhlström (text: Jens Baggesen/Johan Henrik Kellgren): Lydia ("Skön som Cyperns Herrskarinna")
25. Olof Åhlström (text: okänd): Louises graf ("Då månan blickar")
26. Olof Åhlström (text: Axel Gabriel Silverstolpe): Sällheten ("Menar du min bror")
27. Joseph Martin Kraus (text: Herman Anders Kullberg): Hoppet ("Milda hopp af Himlens händer")
28. Carl Erik Gleisman (text: Axel Gabriel Silverstolpe): Kellgrens död ("Alt, alt förvandlas skall")
29. Olof Åhlström (text: Frans Mikael Franzén): Den fattiga modren ("Sof min söta Gosse")
30. Olof Åhlström (text: Anna Maria Lenngren): Dygden och visheten ("Från den tid jag spädast var")
31. Johan Fredrik Palm (text: Anacreon/Gustaf [von] Paykull): Visa af Anacreon ("Må Chyterens blommor")
32. Olof Åhlström (text: Axel Gabriel Silverstolpe): Socratis röst från Eliseen ("Du, själ utaf min själ")
33. Olof Åhlström (text: Frans Mikael Franzén): Supvisa ("Goda gosse glaset töm")
34. Olof Åhlström (text: Jens Baggesen/Johan Henrik Kellgren): Jordens Lethe ("När til en blygd")
35. Carl Erik Gleisman (text: Michael Frederik Liebenberg/Anna Maria Lenngren): Lycklig den ("Lycklig den med sorgfritt hjerta")
36. Olof Åhlström (text: Johan Henrik Kellgren): Saknaden ("Ensam i min hydda famn")
37. Carl Erik Gleisman (text: Knud Lyne Rahbek/Anna Maria Lenngren): Styfmodern ("Den fromma Fru Signild")
38. Carl Erik Gleisman (text: Knud Lyne Rahbek/Anna Maria Lenngren): Göthernes utvandring ("Hvi prisas så högt våra Fäder")
39. Olof Åhlström (text: Anna Maria Lenngren): Den lilla tiggarflickan ("Den stackars Nelli satt och gret")
40. Johan Fredrik Palm (text: Anna Maria Lenngren): Häckburen ("Nannas Siska i sin bur")
41. Trasten [oidentifierad] (text: Anna Maria Lenngren): Min salig man ("Cornelius lik sin hela ätt")
42. Johann Christian Friedrich Hæffner (text: Karl Johan Lindegren): Kärleken ("Milda Hjerta känn min låga")
43. Edouard Du Puy (text: Anna Maria Lenngren): Visa ("Gamla Didrick var en man")
44. Johan Fredrik Palm (text: okänd): "Förrn Solens morgonblick"
45. Johan Fredrik Palm (text: okänd): Julia ("Snart mit hjerta")
46. Johan Fredrik Palm (text: Karl Johan Lindegren): Til mitt hjerta ("Länge vandrade mitt trötta hjerta")
47. Olof Åhlström (text: Knud Lyne Rahbek/Johan Stenhammar): Roland ("Ej hade Carl Magnus")
48. Anonym tonsättare (text: Peter Magnus Troiel/okänd översättare): Visa ("Jag är en man som har så bida tågat")
49. Edouard Du Puy (text: Soame Jenyns/Anna Maria Lenngren): Elise til sin älskare ("Lätt du kan af mina ögon")
50. Edouard Du Puy (text: Carl Edvard Brelin, senare adlad Carlheim-Gyllensköld): Sång ("Till Vinets och vällustens ära")
51. Olof Åhlström (text: Frans Mikael Franzén): Sången ("Törst till blod och klor")
52. Johan Fredrik Palm (text: Karl Johan Lindegren): Lilla Calle ("Lilla Calle sprang så rolig")
53. Olof Åhlström (text: Anna Maria Lenngren): Vauxhallen ("Vauxhallen börjas min Bror")
54. Johann Christian Friedrich Hæffner (text: Johan David Valerius): Lydia och Arist ("Sällhet! jag sökte dig")
55. Thomas Byström (text: Anna Maria Lenngren): Den välvise ("I Herrar jag vil er berätta")
56. Olof Åhlström (text: Anna Maria Lenngren): Fästmön ("Ser du Lisbe nyss trolofvad")
57. Fredrik J. Lithander (text: Frans Michael Franzén): Den olyckligt döfve ("Farväl, natur och vänner")
58. Fredrik J. Lithander (text: Frans Michael Franzén): Den lyckligt döfve ("Du sälla döfhet")
59. Carl Friedrich Muller (text: Georg Adlersparre): Sälskaps-visa ("Det var en tid då människan")
60. Georg Joseph Vogler (text: Giuseppe Acerbi?): Invocazione del sole ("Lucido Dio! per cui l'april s'infiora") [manstrio]
61. Thomas Byström (text: okänd): A ma guitarre ("Ma Guitarre! ô la seule amie")
62. Johan Fredrik Palm (text: okänd): Den öfvergifna ("Le uti din moders sköt")
63. Jean Jacques Rousseau/Georg Joseph Vogler (text: Frans Mikael Franzén): Vilhelms maka ("Sen du glad som Solen")
64. Olof Åhlström (text: Frans Mikael Franzén): Den nya Eden ("Ö! hvars höjder att bekransa")
65. Olof Åhlström (text: Mikael Choræus): Sång till en ung Flicka vid hennes Mors död ("Ömma barn! den sorg är stor")
66. Fredrik J. Lithander (text: Frans Mikael Franzén): Ordens-wisa för Studenter ("Student! om du, det namnet värd")
67. Anonym tonsättare (text: Aurelius Clemens Prudentius/Nils Lorens Sjöberg): Hymn öfver Menniskjans Odödlighet ("Hvi gråter du, min vän")
68. Wolfgang Amadeus Mozart (text: Daniel Jäger/Johan David Valerius): Berget och dalen ("Mig lockar ingen bland de stora")
69. Olof Åhlström (text: okänd): "Skön stod blomman"
70. Wolfgang Amadeus Mozart (text: Friedrich von Hagedorn/Johan David Valerius): Gumman ("I mina dar")
71. Friedrich Franz Hurka (text: Christian Adolf Overbeck/Johan David Valerius): Skeppsfarten ("Jag hälsar dig, fredliga Flagga")
72. Olof Åhlström (text: okänd): Skönheten ("Jag vill gerna älskad bli")
73. Wallerius [oidentifierad; möjligen identisk med textförfattaren] (text: Johan David Valerius): Til Salla ("Nej, Passionen är den sanna styrkan")
74. Himmer [oidentifierad] (text: Johan David Valerius): Öfver friden ("På lätta Azurskyar")
75. Olof Åhlström (text: Jakob Tengström): Sällskaps-wisa ("Mer lycklig än Kresus")
76. Olof Åhlström (text: okänd/Christine Charlotte Cederström, född Mörner af Mörlanda): Klagan ("Dystra skog och mörka gömma")
77. Olof Åhlström (text: Mikael Choræus): Sommarnatten ("Nattliga stunden Sänkes")
78. Olof Åhlström (text: Johan Wilhelm Ludwig Gleim/Arvid David Hummel): Min grönsiska ("Min grönsiska och jag")
79. Olof Åhlström (text: okänd): Min lära ("Skilj dig min tanka från ledsnad")
80. Olof Åhlström (text: Frans Mikael Franzén): Champagne-vinet ("Drick! de förflyga de susande perlorna")
81. Schreiber [oidentifierad] (text: okänd): Bäcken ("Jag satt vid en enslig")
82. Lestrad [oidentifierad] (text: Arvid David Hummel): Våren ("I Naturen hvilken lycklig frid")
83. Olof Åhlström (text: Nils Lorens Sjöberg): Eldsvådan i Köpenhamn år 1795 ("Bort, bröder! med lekar och nöjen")
84. Olof Åhlström (text: okänd): Wisa ("Yngling som på lifvets stråt")
85. Johan Fredrik Palm (text: John Cunningham/Axel Gabriel Silverstolpe): Förgängligheten ("Se ifrån kullen")
86. Johan Wikmanson (text: Anna Maria Lenngren): Visa ("Ungdom! du hvars hjerta")
87. Olof Åhlström (text: okänd): "Månen ej lyser den ängsliga natt"
88. Olof Åhlström (text: okänd): Till den bortfarna ("Hvad längtan gör mig tiden lång")
89. Olof Åhlström (text: okänd): Till den hemkomna ("Skynda, kom, att i min famn")
90. Carolina Åhlström (text: okänd): Den lilla flickan ("Jag känner ännu verlden föga")
91. Olof Åhlström (text: Christine Charlotte Cederström, född Mörner af Mörlanda): Mitt råd ("Tro ej alla menskjor illa")
92. Olof Åhlström (text: okänd): Vid Fru A.D. H:gs graf ("O! ljufva tröst")
93. Vincenzo Righini (text: Johann Gaudenz von Salis-Seewis/Johan David Valerius): Min sista önskan ("När skall ödets nåd mig skydda")
94. Himmer [oidentifierad] (text: okänd): De tre blommorna ("Det blomstrar för Eder")
95. Olof Åhlström (text: okänd): Bröllops-visa ("Bland forntidens seder")
96. Christine Charlotte Cederström, född Mörner af Mörlanda (text: tonsättaren): Landtmannen ("Inunder den skuggande Linden")
97. Olof Åhlström (text: okänd): Bergstörtningen ("O! till hvad nejder af fasa")
98. Bernhard Henrik Crusell (text: Fredrik de Ron): "Jag har dig åter"
99. Sjöberg [förnamn okänt; möjligen identisk med Nils Lorens Sjöberg] (text:Nils Lorens Sjöberg?): Den unga vandraren ("Glad och sorgfri i sin ungdoms vår")
100. Anonym tonsättare (text: Johan David Valerius): Sång den 21 augusti 1810 ("Vid ljuset af ett nytändt hopp")

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1] Lät Pastor Smiler få förklara

[2] Lät oss Poeten Rimforss fråga

[3] Vil man en Hofmans tanka [sic] höra

[4] Begär af Baron Ahnhjelm lära

[5] Säg Philosoph med rynkta [sic] pannan!

[6] Nej, hörs en stolt kanstöpar [sic] frater

[7] Spörj Börsdryg och hans gödda drängar

[8] Despoter uppå Asiens Troner

[9] Så spörj då alla Narrars skara

[10] Och frågas mig hvem jag vil kalla