• Verktyp: Harmonium
  • Dedikation: Tillägnad byggmästare E. Lundgren, Stockholm
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Över djupen mot höjden. Stämningsstycken för orgelharmonium, Stockholm: M. Th. Dahlström AB, 1925, s. 2-3

Beskrivning av verket

G-dur 4/4