Helmer Alexandersson (1886−1927)

Intermezzo
[ur Symfoni g-moll]

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1914/1919
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Speltid: 5 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik

Beskrivning av verket

Allegretto d-moll 2/4 64 takter (2/:18:/:18:/26), B-dur 24 takter (/:8:/:16:/, Da capo al fine, totalt inklusive Da capo men exklusive repriser 152 takter


Verkkommentar

Stycket ingår som sats 3 i Symfoni g-moll men går att spela separat. Notmaterialet finns också tillgängligt separat hos Svensk Musik.