Hugo Alfvén (1872-1960)

Bröllopsmarsch

Rudén nr 66

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1909
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Dedikation: Skriven för min kära vän Professor Oscar Quensels dotter, då hon gifte sig
  • Uruppförande: Vid fröken Winnifred Quensels bröllop, gift Helling, februari 1909
  • Arrangemang/bearbetning: Instrumenterad för militärorkester af Otto P. Trobäck februari 1909
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

2**.0.4*.0 / 4*.6****.4*.2 / 2 ten, bar / timp, 2 perc
(picc d-flat, fl d-flat, cl e-flat, 3 trp e-flat, corn e-flat, bass tbn)

Exempel på tryckta utgåvor

Partitur kan köpas från Svensk Musik

Notmaterial/stämmor återfinns

Stämmor förkomna

  • Autografen återfinns: Stiftelsen Musikkulturens främjande
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alfvéns autograf (ej Trobäcks): Stiftelsen Musikkulturens främjande. Skiss av Alfvén i Häfte 3, fol 4-7 daterad Leksand 14 februari 1909 i Uppsala universitetsbibliotek, Vokalmusik i handskrift 1890

Beskrivning av verket

Allegro maestoso Dess-dur Alla breve 45 takter, Trio Gess-dur /:8./:16:/ takter, Da capo al segno Dess-dur 23 takter, Coda 27 takter, totalt 96 takter