Hugo Alfvén (1872-1960)

Julsång

Rudén nr 128

  • Tillkomstår: Linnéanum 9 maj 1934
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Knut Nyblom
  • Dedikation: Till Siljansbygdens körförbund
  • Speltid: 4 min
  • Detaljerad speltid: 3,5 minuter

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Hirsch, Stockholm 1934, Hirsch 2793 (Svenska körsången, 11)

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:30

Litteraturhänvisning

Rudén, Jan Olof: Alfvéns julsånger (Alfvéniana 3-4, 2011, s. 9-11)

Beskrivning av verket

Stilla, med innerlighet och andakt C-dur 4/4, 44 takter

Länkar

Alfvéniana 3-4/11


Libretto/text

Se, julens stjärna strålar klar
i tysta vinterkvällen;
vår ungdoms fröjd du ständigt var,
när du från himlapellen
ditt sken spred över land och stad
att göra mänskan god och glad.
Lys, stjärna, lys och bringa fröjd
till jordens barn från himlens höjd!
Lys, stjärna lys!

I ålderdomens sena höst,
när livets timmar dala,
du julens stjärna, ger oss tröst,
du kan om lyckan tala.
Ack skänk oss jordefrid och ro,
lär oss på evigheten tro!
Lys, stjärna, lys och bringa fröjd
till jordens barn från himlens höjd!
Lys, stjärna, lys!