Hugo Alfvén (1872-1960)

Teatermusik till "Mostellaria" av Titus Plautus, för flöjt solo

Rudén nr 77

Skriv ut

1. Moderato quasi allegretto
2. Andante
3. Vivace
4. Presto

  • Tillkomstår: 1912
  • Verktyp: Skådespelsmusik
  • Uruppförande: Intima teatern Stockholm 28 juni 1912
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Svensk musiktidning 32 (1912), s.31.
• Eriks förlag, Stockholm 1982, Eriks K 632 (Utgivet av Claes Hellman som "Hugo Alfvén: Liten svit för soloflöjt")

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: År 1972 i Musikmuseet

Beskrivning av verket

1. Moderato quasi allegretto lydisk 5/8, 18 takter
2. Andante dorisk 6/8 24 takter
3. Vivace jonisk (C dur) 2/4 /:8 takter:/:8 takter:/, totalt 16 takter
4. Presto lydisk 2/4 /:10 takter:/:6 takter:/ totalt 16 takter