Hugo Alfvén (1872-1960)

Stemning

Rudén nr 156

  • Tillkomstår: Kompositionsskissen daterad Musicum 5 december 1938
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Jens Peter Jacobsen
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Carl Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1939, CG 3035 (Gehrmans körbibliotek 112)

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kompositionsskiss och autograf i UUB VMhs 184:37

Litteraturhänvisning

Rudén, Jan Olof: Peterson-Bergers, Stenhammars och Alfvéns tolkning av J P Jacobsens Stemning (Alfvéniana 1, 2010, s. 3-11)

Beskrivning av verket

Adagio Ass-dur 4/4, 20 takter

Länkar

Alfvéniana 1/10


Libretto/text

Alle de voksende Skygger
har vævet sig sammen til en,
ensom paa Himmelen lyser
en Stjerne saa straalende ren,
Skyerne have saa tunge Drømme,
Blomsternes Øjne i Duggraad svømme
underligt Aftenvinden suser i Linden.