Hugo Alfvén (1872-1960)

Herr Apelbrand och Lena lilla

Rudén nr 188

  • Tillkomstår: Förlagsavtal 21 november 1942
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Svensk folkvisa
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för manskör av Hugo Alfvén 1942
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans, Stockholm 1943, CG 3477. Gehrmans kvartett-bibliotek, 214

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:16a

Beskrivning av verket

Andante c-moll 2/4, 46 takter, Poco più mosso 12 takter, Meno mosso 4 takter, totalt 62 takter


Libretto/text

Hertig Apelbrand rider på Lena lillas gård.
Vore jag själv ung som en lilja!
Lena lilla ute för honom månde stå.
Nog minnes du det, jungfru Lena.
”Och hör du lilla Lena, vad jag dig säga må:”
Vore jag själv ung som en lilja!
”Dig vill jag lova min ära och min tro”
Nog minnes du det, jungfru Lena.
”Din ära och din tro jag passar inte på”,
Vore jag själv ung som en lilja!
”dem aktar jag som dammet under mina skor”
Nog minnes du det, jungfru Lena.
Hertig Apelbrand han svängde sin gångare grå.
Vore jag själv ung som en lilja!
Så vred rider han från Lena lillas gård.
Nog minnes du det, jungfru Lena.