Hugo Alfvén (1872-1960)

Vaggvisa

Rudén nr 127

  • Tillkomstår: 1937? Version för manskör daterad Åkerö 13 augusti 1933
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Erik Blomberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.S.A.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1937. CG 2906. Gehrmans kör-bibliotek, 98

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 185:22b

Beskrivning av verket

Grave a-moll 4/4 32 takter


Libretto/text

Dagen blir natt, natten blir dag,
ingenting giv, ingenting tag,
allting glider mot döden.
Fröet blir frukt, och frukten blir frö,
blommorna blomma och dofta och dö,
allting glider mot döden.
Livet förbleknar och blir till en dröm,
allt är en dröm, blunda och glöm,
allting glider mot döden.