Hugo Alfvén (1872-1960)

Och jungfrun hon går i ringen

Rudén nr 177

  • Tillkomstår: Daterad Tibble 13 april 1941
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Svensk danslek
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad för blandad kör av Hugo Alfvén 1941
  • Speltid: 2 min
  • Detaljerad speltid: 1,5 minuter

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1941, CG 3274. Gehrmans kör-bibliotek, 143

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 185:4b

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (red.). Hedemora 2003: Gidlunds, s. 156-167

Beskrivning av verket

Vivace C-dur 3/4 40 takter, F-dur 24 takter, C-dur 8 takter, totalt 72 takter


Libretto/text

Och jungfrun hon går i ringen med rödan gullband.
Det binder hon om sin kärastes arm.
Men kära min lilla jungfru, knyt inte så hårdt,
Jag ämnar ej att rymma bort.

Och jungfru hon går och lossar på rödan gullband.
Så hastigt den skälmen åt skogen då sprang.
Då sköto de efter honom med femton gevär.
Och vill ni mig något, så ha ni mig här.