Hugo Alfvén (1872-1960)

Taltrasten

Rudén nr 183

  • Tillkomstår: Daterad Tibble 5 december 1941
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Kerstin Hed
  • Speltid: 3 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1942, CG 3350. Gehrmans kör-bibliotek, 151

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 185:16c

Beskrivning av verket

Andante c-moll 4/4 20 takter, Allegretto C-dur 3/4 14 takter, Andante c-moll 4/4 20 takter, Allegretto C-dur 3/4 14 takter, totalt 68 takter


Libretto/text

Han sitter i en yvig tall
i furuskogens gömma,
han kan ej såsom lärkan slå
bland skyarna sin drill;
men djupt i skogens sus och svall
där älskar han att drömma,
att tala på sitt eget språk
och sjunga som han vill.

Och mången främling stannar nog
och hör hur trasten talar,
men fattar icke stämmans klang
ur furudungen sval.
Vi enkla folk bland ås och skog,
vi barn av karga Dalar
förstå och älska sången
av vår hembygds näktergal.