Hugo Alfvén (1872-1960)

Aftonen

Rudén nr 187

  • Tillkomstår: Daterad Tibble 15 september 1942
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Herman Sätherberg
  • Uruppförande: Uppsala 5 maj 1943. Orphei Drängar, dir Hugo Alfvén
  • Speltid: 5 min
  • Detaljerad speltid: 4,5 minuter

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1942, CG 3464, Gehrmans kvartett-bibliotek, 209

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:1b

Beskrivning av verket

Stilla A-dur 4/4 47 takter


Libretto/text

Skogen står tyst, himlen är klar.
Hör, huru tjusande vallhornet lullar.
Kvällssolens bloss sänker sig ner,
ner i den lugna, den klara våg.
Ibland dälder, gröna kullar
mångdubbelt eko kring nejden far.