Hugo Alfvén (1872-1960)

Fest-ouverture
för orkester op.52

opus 52; Rudén nr 201

Skriv ut
  • Tillkomstår: Daterad Tibble 18 juli 1944
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: Invigning av Malmö Teater- och konserthus 24 september 1944, Konserthusstiftelsens orkester
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Detaljerad speltid:

Instrumentering (besättning)

3*.3*.3*.3* / 4.3.3.1 / timp, 3 perc / str
(picc, cor angl, bass clar, dbn)

Exempel på tryckta utgåvor

Partitur och stämmor Gehrmans Stockholm 1945, CG 3773

Notmaterial/stämmor återfinns

Gehrmans

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partitur blyerts UUB VMhs 203:4; Kompositionsskiss Stiftelsen Musikkulturens Främjande

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, s. 222-223

Beskrivning av verket

Allegro molto, con brio C-dur 4/4 58 takter, Poco meno mosso [Du skåning] 16 takter, Poco più vivo 7 takter, Poco meno mosso 15 takter, Tempo I 109 takter, Poco meno mosso 8 takter, Poco più vivo 24 takter, Tempo I 4 takter, Tempo di marcia 16 takter, totalt 251 takter l