Hugo Alfvén (1872-1960)

Bergakungen, Pantomimiskt drama i tre akter

opus 37, Rudén nr 99

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tällberg september 1916 − januari 1923
  • Verktyp: Balett / Dansverk, helafton
  • Uruppförande: Kungliga Teatern, Stockholm, 7 februari 1923, dansare, Hovkapellet, dirigent Adolf Wiklund
  • Speltid: 79 min

Instrumentering (besättning)

4*.4*.4*.4* / 6.4.3.1 / timp, 4 perc / 2 hp, cel / str
(picc, cor angl, e-flat clar, bass clar, dbn)

Exempel på tryckta utgåvor

• Partitur Stockholm 1998, Gehrmans CG 7534 (efter delautograf i Kungl. Teatern)
• Klaverutdrag av version I Stockholm [1923], Hirsch 2711

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 175:1a (Akt 1, ofullständigt), VMhs 175:2 (fullständigt blyertspartitur); kompositionsskiss akt 1-3 daterad 25 september − 20 augusti 1917 VMhs 176:2, kompositionskiss akt 3 tablå 2 [version 2] VMhs 176:2a,; klaverutdrag VMhs 176:3

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart: Hugo Alfvén, Stockholm 1973, s. 224−237.
Hedwall, Lennart: "Att uppleva Alfvén. Några mycket personliga funderingar". Alfvéniana 1/90, s. 6−8. 
Höglund, Jan Lennart: "Bergakungen".  Skivkommentar till Musica Sveciae MSCD 614, 1991. Omtryckt i Alfvéniana 1/90, s. 8−10 och i Hugo Alfvén − en vägvisare, Gidlunds, 2003, s. 123−126. 
Ståhle, Anna Greta: "Bergakungen − balett i sagans värld". Alfvéniana 1/90, s. 11−12. Omtryckt i Hugo Alfvén − en vägvisare s. 126−129.
Höglund, Jan Lennart: "Bergakungen nu i fullständig partiturutgåva". Alfvéniana 1/99, s. 7.
Ternhag, Gunnar: "Bergakungen på skiva". Alfvéniana 2/91, s. 13−14.
Broström, Annika: Bergakungen : en balettpantomim av Hugo Alfvén : ett försök till rekonstruktion. Teatervetenskap, Stockholm ht 1992.

Beskrivning av verket

Akt I
1. En grönskande sommaräng
Lento c-moll 6/8 21 takter, Allegro con fuoco 15 takter, C-dur 22 takter, Moderato Ess-dur 26 takter
2. Intåget
Agitato 10 takter, Moderato A-dur 2/4 53 takter
3. Första dansen
Allegretto dorisk 3/4 /: 24 takter :/, 17 takter
4. Andra dansen
Moderato ben marcato B-dur 2/4 16 takter, Allegretto grazioso G-dur 3/4 8 takter, Moderato ben marcato B-dur 2/4 16 takter, Allegretto grazioso G-dur 3/4 8 takter, Moderato ma più vivo che la prima volta B-dur 2/4 55 takter Poco meno 8 takter
5. Tredje dansen
Allegro con brio dorisk 3/4 106 takter, Andantino Dess-dur 12 takter, Poco meno mosso ciss-moll 2/4 15 takter, Più mosso 22 takter, Allegretto 6/4 33 takter
[språng repetitionssiffra 50 - 53:] Allegro ma non troppo 27 takter [slut språng]
6. Sjöjungfrur och troll. 1:a dansen
Allegro c-moll 6/8 34 takter
[språng repetitionssiffra 56 - 64:] växlande 3/8 och 4/8 32 takter
7. Sjöjungfrur och troll 2:a dansen
Meno mosso G-dur växlande 3/4 och 4/4 41 takter [slut språng]
11 takter, 3/4 26 takter
8. Småtrollens dans
Allegro ess-moll alla breve 53 takter
9. Sjöjungfrur och troll 1:a dansen (repris) c-moll 6/8 5 takter, Allegro 34 takter, växlande 3/8 och 4/8 26 takter, 6/8 27 takter
10. Vallflickan blåser i lur
Andante 13 takter, A tempo a-moll växlande 3/4 och 4/4 9 takter, Agitato växlande 3/4 och 2/4 4 takter, 4/4 8 takter, Moderato 3 takter, 3/4 6 takter, Allegro 24 takter, Poco meno mosso E-dur 6/4 15 takter, A tempo 4/4 2 takter, a-moll 8 takter
11. Dans
Con allegrezza A-dur 3/4 72 takter
12. Vallflickan och Humpe
Moderato 4/4 14 takter, Tranquillo 7 takter, Più calmo alla breve 12 takter
13. Sommarregn
Andante e-moll polyrytmiskt alla breve, 6/4 54 takter, E-dur 9 takter
totalt akt I 1046 takter

Akt II
14. I skogen
Andante g-moll 6/8 16 takter, Allegro alla breve 28 takter
15. Porten öppnas
Maestoso a-moll 7 tatker, Più mosso 49 takter, Meno mosso 20 takter, Allegro 4/4 26 takter
16. Vallpojken och Humpe
Moderato g-moll 4 takter, Più mosso 7 takter, Poco allegro d-moll 6/8 13 takter, 4/4 6 takter, Maestoso C-dur alla breve 32 takter, Meno mosso 28 takter, Moderato 3/4 21 takter, Più lento 7 takter
17 Besvärjelse
Andante solenne e ben misurato c-moll 4/4 21 takter, Poco più mosso 23 takter, Piú lento stringendo 4 takter, C-dur 20 takter
totalt akt II 332 takter

Akt III
18. Bergakungens sal
Maestoso E-dur alla breve 30 takter, Allegro g-moll 3/4 15 takter
19. Flickans fösta dans
Allegretto 60 takter, Moderato C-dur 4/4 10 takter, Lento 7 takter
20. Flickans andra dans
Allegretto c-moll 3/4 36 takter, C-dur 48 takter, c-moll 22 takter
21 Vallflickans dans
Presto G-dur 2/4 87 takter
22. Trollflickans dans
Lento Fiss-dur 4/4 växlande med 6/4 8 takter, Poco più mosso 3/4 124 takter, Più lento 4 takter, A tempo 10 takter
23. Trollens första dans
Moderato h-moll 2/4 146 takter, Tempo primo 26 takter
24. Trollens andra dans. Berget rämnar
Allegro vivace d-moll 3/4 119 takter, Poco più mosso 24 takter, Allegro furioso fiss-moll 4/4 12+44 takter, a-moll 2 takter
[språng:] poco meno mosso 6 takter, Più vivo växling 4/4, 3/4 8 takter, 4/4 10 takter [slut språng] 5 takter, Adagio 4 takter
25 Befrielsen. Vallflickans och vallpojkens dans
Allegro molto alla breve 26 takter, Ess-dur 13 takter [slut på I tablå]
Poco meno mosso 22 takter, Andante a-moll 4/4 21 takter, A tempo [ridå] 11 takter, Poco più mosso 10 takter, 3/4 3 takter, Tempo vivo 4/4 6 takter, Andante 20 takter.
26. Snöstormen
Allegro 29 takter, Più mosso 47 takter, Calmando poco a poco 15 takter
27. Gryning
Lento d-moll 12/8 11 takter, polyrytmik 12/8, 4/4 8 takter
totalt akt III 1061 takter