Hugo Alfvén (1872-1960)

Fest-Ouverture för stor militärkår

opus 26

Skriv ut
 • Tillkomstår: 2 juni 1909 enligt autografen
 • Verktyp: Orkesterverk i en sats
 • Uruppförande: 4 juni 1909 vid invigningen av Allmänna svenska utställningen för konstindustri och konsthantverk på Djurgården i Stockholm, Dalregementets musikkår under ledning av tonsättaren
 • Arrangemang/bearbetning: Reviderad och ominstrumenterad av Gunnar Johansson 1974.
  Anpassad för modern blåsorkestersättning av Finn Rosengren 2015
 • Speltid: 8 min

Instrumentering (besättning)

Alfvéns originalsättning: 3**.0.5**.0 / 4.6**.3.2 / 2 tenori, bombardino / timp, 4 perc
(2 picc, 2 e-flat clar, e-flat corn, b-flat corn)
Gunnar Johanssons arrangemang: 3*.2.7***.2 / 4 sax / 4.6*.4*.2 / bar / timp, 2 perc, db
(picc, e-flat clar, alto clar, bass clar, 2 corn, bass tbn)
Finn Rosengrens arrangemang: 3**25**2 / 4 sax / 46**3*2 / euphonium / timp, 4 perc, db.
(2 picc, e-flat clar, bass clar, e-flat corn, b-flat corn)

Exempel på tryckta utgåvor

Gunnar Johanssons arrangemang: Edition Suecia, Stockholm 1984.
Originalversion och Finn Rosengrens arrangemang: Levande Musikarv, Stockholm 2015

Notmaterial/stämmor återfinns

 • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 4/4 28 takter, Allegro alla breve 324 takter, Presto 19 takter, sammanlagt 371 takter


Mediafiler

Edition Levande musikarv

 • Partitur
  • Fest-Ouverture för stor militärkår - Partitur (pdf - 1,3 MB  |  Nedladdad 4038 gånger)
   Edition: Levande Musikarv
   Originalversion. Publiceras med tillstånd av rättsinnehavaren: Hugo Alfvénfonden i Kungl. Musikaliska akademien.
   Original version. Published with the permission of the copyright holder: The Hugo Alvén foundation of the Royal Swedish Academy of Music.
  • Fest-Ouverture för stor militärkår anpassad/adapted version - Partitur (pdf - 1,5 MB  |  Nedladdad 3655 gånger)
   Edition: Levande Musikarv
   Anpassad för modern blåsorkester av Finn Rosengren. Publiceras med tillstånd av rättsinnehavaren: Hugo Alfvénfonden i Kungl. Musikaliska akademien.
   Adapted for Modern Wind Orchestra by Finn Rosengren. Published with the permission of the copyright holder: The Hugo Alvén foundation of the Royal Swedish Academy of Music.
  Stämmor
  • Fest-Ouverture för stor militärkår - Stämmor (zip - 15,4 MB  |  Nedladdad 2842 gånger)
   Edition: Levande Musikarv
   Originalversion. Publiceras med tillstånd av rättsinnehavaren: Hugo Alfvénfonden i Kungl. Musikaliska akademien.
   Original version. Published with the permission of the copyright holder: The Hugo Alvén foundation of the Royal Swedish Academy of Music.
  • Fest-Ouverture för stor militärkår anpassad/adapted version - Stämmor (zip - 19,5 MB  |  Nedladdad 3113 gånger)
   Edition: Levande Musikarv
   Anpassad för modern blåsorkester av Finn Rosengren. Publiceras med tillstånd av rättsinnehavaren: Hugo Alfvénfonden i Kungl. Musikaliska akademien.
   Adapted for Modern Wind Orchestra by Finn Rosengren. Published with the permission of the copyright holder: The Hugo Alvén foundation of the Royal Swedish Academy of Music.Musikaliska akademien.