Kurt Atterberg (1887-1974)

Intermezzo
[Festspel till invigningen av Patent- och registreringsverkets nya lokaler]

  • Tillkomstår: 1921
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: 30 september 1921, Patent- och registreringsverket, Stockholm
  • Speltid: 8 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik

Beskrivning av verket

Maestoso C-dur 2/4, Adagio Ass-dur 3/4, Maestoso da capo, totalt 226 takter


Verkkommentar

Undertiteln "Festspel till invigningen av Patent- och registreringsverkets nya lokaler" står ej på noterna.