Tor Aulin (1866−1914)

Concerto No 2 a-moll
Violin Konzert no 2

opus 11, står dock inte på själva noterna

1. Moderato
2. Andante sostenuto
3. Allegro vivace

  • Tillkomstår: 1892
  • Verktyp: Violin och orkester
  • Uruppförande: 14 januari 1893, Göteborg under ledning av J E Hedenblad och med tonsättaren som solist
  • Speltid: 23 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.0.0 / timp / str

Exempel på tryckta utgåvor

Hainauer, Breslau u.å. Kopior av partitur och orkesterstämmor finns på Sveriges Radios Musikbibliotek. Stämplade med "Eduard Magnus Musikfond, Göteborg"

Notmaterial/stämmor återfinns

Sveriges Radios Musikbibliotek 9922

Beskrivning av verket

1. Moderato a-moll 4/4 235 takter, attacca
2. Andante sostenuto F-dur 4/4 40 takter, Animato 51 takter, Tempo 1 19 takter, Più lento 12 takter, totalt 122 takter, attacca
3. Allegro vivace a-moll 6/8 104 takter, Più moderato 2/4 74 takter, A tempo 6/8 omväxlande med 2/4 144 takter, A-dur 2/4 58 takter (/:16:/42), A tempo 6/8 omväxlande med 2/4 32 takter, Moderato a-moll 4/4 9 takter, A-dur 20 takter, totalt 441 takter


Verkkommentar

En version för violin och piano finns, se denna post.