• Tillkomstår: Ca 1840-1850
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Okänd
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

Svenskt hymnbibliotek nr 116
Elanders förlag, Göteborg

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Lugnt Ass-dur 3/4, 24 takter


Libretto/text

Ack varthär skall jag mig vända i min stora synd och brist? Om ej du, o Jesu Krist mig din Ande värdes sända, faller jag ur syndens nöd visst uti en evig död.

Jesu, du för mig kan bana salighetens smala stig! Din förtjänst kan frälsa mig, och nytt hjärta i mig dana. Jag till nådastolen går, där jag liv och hälsa får.

Tack min Gud för denna nåde, att du haver tröstat mig! Se mitt hjärta fröjdar sig. Jag är frälst från syndens våde. Gud ske pris! Nu är mig väl! Lova Herran Gud, min själ!