Franz Berwald (1796−1868)

Vaggvisa (ur Musikalisk Journal nr 3) [Ute blåser sommarvind]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Musikalisk Journal nr 3 trycktes 1819, stycket reviderades 1842
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Samuel Hedborn (1783-1849)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16.
Bärenreiter, BA 4916

Litteraturhänvisning

Se Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16. Bärenreiter, BA 4916

Beskrivning av verket

Andantino d-moll 2/4


Libretto/text

1. Ute blåser sommarvind, göken gal i högan lind

2. Ängen står så gul och grön, Solen stänker guld i sjön

3. Syster sopar stugan ren, sätter löf i taket se'n

4. Skeppet gungar lätt på våg med sitt segel, mast och tåg