Franz Berwald (1796−1868)

Gustaf Adolf den stores seger och död vid Lützen

Skriv ut

No. 1. Introduzione
No. 2. Aria
No. 3. Coro
No. 4. Recitativo
No. 5. Coro

  • Tillkomstår: 1845? (enligt Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 22.2. Bärenreiter, BA 4922)
  • Verktyp: Manskör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Göran Gabriel Ingelman (1788-1844)
  • Uruppförande: 11 november 1845, Storkyrkan, Stockholm. Solist: Rudolf Walin (se vidare Monumenta Musica Sveciae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 22.2. Bärenreiter, BA 4922)
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

0.0.0.0 / 2.4*.3*.1 / org
(corn, Kenthorn/Royal Kent bugle, bass tbn)

Soloröster/kör

T.T.B.B. med bassolo

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 22.2.
Bärenreiter, BA 4922

Litteraturhänvisning

Se Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 22.2. Bärenreiter, BA 4922

Beskrivning av verket

No. 1. Introduzione: Adagio Ess-dur - C-dur 4/4 (C) - 3/4
No. 2. Aria: Poco andante F-dur - A-dur 3/4 - 4/4 (C)
No. 3. Coro: Allegro moderato e maestoso D-dur - Fiss-dur 3/4
No. 4. Recitativo: Andante c-moll - C-dur 4/4 (C)
No. 5. Coro: Larghetto f-moll 6/8


Libretto/text

No. 1. Introduzione [instrumental]
No. 2. Aria [bas]: Än töcknet ej för ljuset flyr
No. 3. Coro: Upp! tappre brigader, du gula, du blå
No. 4. Recitativo [bas]: Välan då, lyft din starka arm
No. 5. Coro: 1. Men ack, utur det hårda slag om dig ock segren leder
2. Hvi reste du, Försyn! af dygd och jättekräft en stam, der under
3. Han vid sin äras mål gick bort, då andra hjeltars ban knappt börjas