Franz Berwald (1796−1868)

Gustaf Wasas färd till Dalarna

Skriv ut

No. 1. Introduzione [kör]
No. 2. [bassolo]
No. 3. [kör]
No. 4. Aria [sopran eller tenor]
No. 5. [kör]
No. 6. Aria [bas]
No. 7. [kör]
No. 8. Romance [sopran eller tenor]
No. 9. [sopran eller tenor, kör]
No. 10. Finale [solister, kör]

  • Tillkomstår: September 1849
  • Verktyp: Manskör med soloröst(er) och instrument
  • Textförfattare: Herman Sätherberg (1812-1897)
  • Uruppförande: 5 april 1866, Stockholm. Solister: Louise Michaëli och Anders Willman (se vidare Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 22.2. Bärenreiter, BA 4922)
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Instrumentering (besättning)

org (verket är troligen tänkt att framföras även med trumpeter och tromboner, men de stämmorna har förkommit)

Soloröster/kör

T.T.B.B. med sopran- eller tenorsolo samt bassolo

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 22.2.
Bärenreiter, BA 4922

Litteraturhänvisning

Se Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 22.2. Bärenreiter, BA 4922

Beskrivning av verket

No. 1. Introduzione [kör]: Larghetto D-dur 6/8
No. 2. [bassolo]: Andante c-moll 4/4 (C)
No. 3. [kör]: Allegretto F-dur 2/4
No. 4. Aria [sopran eller tenor]: Larghetto Ess-dur 3/4
No. 5. [kör]: Allegro spirituoso C-dur 3/4
No. 6. Aria [bas]: Andante a-moll 3/4
No. 7. [kör]: Allegro moderato d-moll - D-dur 4/4 (C)
No. 8. Romance [sopran eller tenor]: Andante G-dur 3/4 - 4/4 (C)
No. 9. [sopran eller tenor, kör]: Allegro D-dur 2/4
No. 10. Finale [solister, kör]: Andante F-dur 4/4 (C)


Libretto/text

No. 1. Introduzione [kör]: Öfver vänlig våg Wasas Ättling gungar
No. 2. [bassolo]: 1. Från Slottets torn man hör i fromma Sångers ljud
2. Djupt tränger denna Sång i unga Hjeltens själ
No. 3. [kör]: Ja, ond var den tid på Calmars [sic] Slott
No. 4. Aria [sopran eller tenor]: Här är ej lyckan blid. Du store WasaSon! [sic]
No. 5. [kör]: Förföljd, bland tusen farors svärd
No. 6. Aria [bas]: Hur kort är lifvet, hur många strider dock kämpas ut
No. 7. [kör]: Der bland berg och klyftor lefde då en Hjeltestam
No. 8. Romance [sopran eller tenor]: Hur väl sig hjertat känner bland fosterlandets vänner
No. 9. [sopran eller tenor, kör]: Fort upp till strid, fort svärden ut!
No. 10. Finale [solister, kör]: Och Himlen hörde denna Ed och segerkrönte deras hopp