• Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 383 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante f-moll 6/8, 68 takter, Allegro agitato b-moll alla breve, 26 takter, ciss-moll, 4 takter, b-moll, 26 takter, Tempo I f-moll 6/8, 25 takter, totalt 149 takter