Joseph Dente (1838−1905)

Qvartett [D-dur] för två Violiner, Altviol och Violoncell

Skriv ut

1. Allegro
2. Andante non troppo lento
3. Menuetto - Trio - Menuetto Da Capo al Fine
4. Andante - Allegro Molto

  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: W4/Sv. Dente. Partitur och stämmor

Beskrivning av verket

1. Allegro D-dur alla breve, 2 takter, /:78 takter:/, 138 takter, totalt 218 takter
2. Andante non troppo lento A-dur 6/8, 184 takter
3. Menuetto e-moll 3/4, /:10 takter:/, 32 takter, Trio C-dur, /:8 takter:/, 16 takter, Menuetto Da Capo al Fine, 42 takter, totalt 108 takter
4. Andante D-dur 4/8, 12 takter, Allegro Molto 2/4, /:110 takter:/, 197 takter, totalt 319 takter