Joseph Dente (1838−1905)

Qvartett [F-dur] för 2 Violiner, Altviol och Violoncell

Skriv ut

1. Allegro
2. Allegretto grazioso - Un poco piu mosso - Tempo primo
3. Andante
4. Allegro vivace

  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: W4/Sv. Dente (partitur och stämmor)

Beskrivning av verket

1. Allegro F-dur 4/4 (C), /:91 takter:/, 143 takter, totalt 234 takter
2. Allegretto grazioso C-dur 3/4, /:16 takter:/, 1 takt, /:43 takter:/, 1 takt, Un poco piu mosso F-dur, /:8 takter:/:16 takter:/, Tempo primo C-dur, 43 takter, totalt 128 takter
3. Andante a-moll 4/4 (C), 61 takter, A-dur, 23 takter, a-moll, 12 takter, totalt 96 takter
4. Allegro vivace F-dur 4/4 (C), 277 takter