• Tillkomstår: ca 1880-1890
  • Verktyp: Klarinett och piano
  • Speltid: 1 min

Instrumentering (besättning)

clar in Bb, pno

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Serie I 4122 (partitur)

Beskrivning av verket

Andante c-moll 3/4, 11 takter, 4/4 (C), 3 takter, 3/4, 5 takter, C-dur, 5 takter, totalt 24 takter


Verkkommentar

Stycket förefaller vara ett utkast, även om det är försett med Dentes vanliga slutstreck.