• Tillkomstår: "d. 7 Juli - 66."
  • Verktyp: Pianokvartett
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Serie I 4124 (endast partitur)

Beskrivning av verket

Allegro A-dur 3/4, /:16 takter:/:36 takter, ciss-moll, 76 takter, Scherzo D.C. al Fine, 52 takter, totalt 180 takter