• Tillkomstår: ca 1800-1810
  • Verktyp: Stråkduo
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Du Puy saml MS (är sammanbunden med violinduos av Viotti, Fodor och Richet)

Beskrivning av verket

Pollonaise D-dur 3/4, 20 takter//16 takter//51 takter//16 takter//46 takter//, Da Capo all Fin, 20 takter, totalt 169 takter [Autografen har dubbelstreck, som jag här har återgivit. Möjligen är dessa på samma gång repriser?]