Edouard Du Puy (ca 1770−1822)

Introduktion und Polonaise

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1810
  • Verktyp: Klarinett och piano
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Edition Hug, Zürich, herausgegeben von Hans Rudolf Stalder, G.H. 11512, copyright 1992

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Avskrift av autograf

Beskrivning av verket

Adagio non troppo F-dur 4/4 (C), 39 takter, Polonaise B-dur 3/4, 109 takter, totalt 147 takter


Verkkommentar

Enligt A. Ahnfeldt: "Ur svenska hofvets och aristokratiens lif", Stockholm 1880, skall Du Puy ha komponerat detta stycke 1810.