• Tillkomstår: Senast 1796
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

1) Musikaliskt tidsfördrif 1796
2) Böhme, Hamburg u.å.

Beskrivning av verket

Utan tempobeteckning C-dur 3/4 95 takter